Dragør overvejer gratis psykologhjælp til unge

Nu undersøger Dragør Kommune mulighederne for at indføre åben, gratis og anonym psykologhjælp til unge, inspireret af Psykiatrifonden. Det samme gælder flere andre kommuner, som har erkendt, at behovet er stort.

Mange af de sårbare unge har brug for professionel hjælp, og ofte finder de det svært at få den hjælp, de har brug for. 
Over halvdelen af dem, der udvikler en egentlig psykisk sygdom, får de første tegn derpå allerede i teenageårene. 
Jo før, de unge får den rigtige hjælp, des bedre. 
Skolepsykologordningen - PPR - hjælper unge til de er 18 år. Dog tilbydes der ofte udelukkende udredning og ikke hjælp til at løse problemerne. En analyse viser, at unge over 18 år, som i dag i særlige tilfælde kan få tilskud til psykologhjælp, benytter psykiatrien mindre, end dem, der ikke har den mulighed. De færreste unge har mulighed for at betale de op til 400 kr. i timen, det koster at gå til psykolog - hvis de kan få tilskud. Og er de over 18 og ikke i gang med en uddannelse, er det vanskeligt at finde åbne, gratis, anonyme tilbud om psykologhjælp. 

Derfor foreslår Psykiatrifonden i en politisk kampagne, at kommunerne stiller psykologhjælp til rådighed i et åbent, gratis og anonymt tilbud til psykisk sårbare 15- 25-årige. Og det har Dragør Kommune altså valgt at undersøge mulighederne for at indføre i kommunen, skriver Dragør Nyt. Det samme gælder flere andre kommuner, der enten har vedtaget at indføre et tilbud eller sonderer mulighederne. 

Til valg på gratis psykologhjælp

Formanden for Social-og Sundhedsudvalget i Dragør, Nicolaj Bertil Riber (S), gik i efteråret 2017 blandt andet til valg på at skaffe gratis psykologhjælp til unge under 25 år. I begyndelsen af april blev sagen taget op i Social-og Sundhedsudvalget, da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre foreslog, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for at give Dragør Kommunes unge mellem 15 og 25 år et tilbud om psykologhjælp med de forudsætninger, som Psykiatrifonden foreslår.

Det blev besluttet, at Dragør Kommunes forvaltning skal undersøge muligheden for at give unge mellem 15 og 25 år et tilbud om psykologhjælp med inspiration fra Psykiatrifonden. 

Flere kommuner på vej

Frederikshavn og Sønderborg åbnede tilbud om gratis, anonym psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år fra årsskiftet. Det fortalte kommunerne i svar på et rundspørge fra Psykiatrifonden. Skanderborg var på det tidspunkt i gang med at undersøge mulighederne i kommunen, og også Middelfart og Hjørring er muligvis på vej med tilbud. Holstebro og Samsø kommuner har vedtaget at tilbyde gratis psykologhjælp til unge i alderen 18-25 år fra i år. Og i Guldborgssund har de 13-23-årige kunnet få gratis, åben og anonym psykologhjælp siden 1. oktober sidste år. Se på landkortet i boksen nederst på siden, om der er åben, anonym, gratis psykologhjælp til unge din kommune. Behovet understreges af, at antallet af unge mellem 15 og 19 år, der er diagnosticeret med depression, er mere end tredoblet de seneste år.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883