Finanslovsforslag: Godt at psykisk sygdom og udsatte børn er på dagsordenen

Finanslovsforslaget, som blev præsenteret i dag, lægger op til, at samfundet bruger flere politiske og økonomiske ressourcer på børn i sårbare familier og på mennesker, der lever med alvorlig psykisk sygdom. "Det er en god og helt nødvendig indsats. Vi er spændte på at følge forslagets gang ved forhandlingsbordene og se, hvordan det ender, når finansloven skal vedtages." Det siger Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt.

Modelfoto: Colourbox

"Vi hæfter os bl.a. ved forslaget om et 1000-dages program for vuggestuebørn i særligt udfordrede familier, der vil indebære  flere pædagoger i deres institutioner. Det lyder godt. Vi mener, det er vigtigt at   pædagogerne får styrket deres kompetencer til at hjælpe de børn, som lever med sociale og/eller psykiske udfordringer."

"I Psykiatrifondens plan for forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn og unge fokuserer vi også på sundhedsplejerskerne, som har en helt unik position til at se de børn, som har brug for en ekstra hånd og hjælpe dem og deres forældre. Disse  tanker og konkrete ideer vil vi arbejde for, at man tager med i arbejdet med at gøre finanslovsforslaget til virkelighed," siger Psykiatrifondens formand, speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt i en kommentar.

Tilbud til de alvorligt syge ikke godt nok

"At finansministeren også lægger op til endnu mere fokus på at nedbringe tvang og styrke behandlingen af dem, der har de alvorligste psykiske sygdomme, hilser vi ligeledes velkommen. Kristian Jensen nævnte i sin præsentation, at tilbuddet til de alvorligst syge ikke er godt nok. Det kan vi kun give ham ret i," siger Anne Lindhardt.

En god begyndelse

Undervejs i sin præsentation sagde finansminister Kristian Jensen (V) desuden, at med de 100 millioner kroner, der sættes af fremover til målrettede indsatser over for de alvorligst syge, og de 200 millioner, som ligger i økonomiaftalen med regioner og kommuner, er der afsat midler nok.

"Det er vi slet ikke  enige i, taget i betragtning, hvor stort, psykiatriens økonomiske efterslæb er. Men det er en  begyndelse. Næste skridt bliver at se det præcise indhold og ambitionsniveauet i den plan for psykiatriens udvikling, regeringen inden længe kommer med. Det er et travlt, politisk efterår – og det er godt at  psykiatrien og mistrivsel hos børn og unge er på dagsordenen!," siger Anne Lindhardt.

Se hele finanslovsforslaget på Finansministeriets hjemmeside

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883