Hårdt presset psykiatri: Læger må udskrive patienter før tid

Læger må ofte udskrive patienter med psykisk sygdom, før de er raske nok til at klare hverdagen. Grotesk, lyder det fra flere foreninger omkring psykiatrien. Der er behov for en ambitiøs psykiatriplan og store investeringer i sengepladser, lyder fra bl.a. Lægeforeningen. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ifølge en ny undersøgelse fra Lægeforeningen oplever næsten 6 af 10 speciallæger i psykiatri, som arbejder med voksne, at de enten dagligt eller mindst en gang om ugen er nødt til at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt skøn ikke er klar endnu. Undersøgelsen viser også, at over 80 pct. af de knap 500 adspurgte speciallæger i psykiatri oplever, at der er for få sengepladser i psykiatrien, og næsten lige så mange angiver, at der mangler ambulante tilbud til patienterne.

Ny plan på vej

Senere på året kommer regeringen med en samlet plan for psykiatrien.

»Noget, vi skal have set på, er muligheden for at gribe tidligere ind, eksempelvis hos de praktiserende læger og psykologerne. Vi skal gøre en kraftig indsats for at forebygge, at lette psykiske problemer ender med, at patienter skal indlægges,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, V.

»Udskrivning af ikke-færdigbehandlede patienter er først og fremmest en ulykkelig situation for patienter og pårørende. Men også for psykiaterne er det ulykkeligt, når de er tvunget til at vælge mellem to patienter, som begge har et stort behov for behandling,« siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing til avisen. Han er dybt foruroliget over lægernes tilbagemeldinger. 

- Et modigt og ærligt nødråb 

»Her ser vi sort på hvidt, at psykiatrien lider under mange års nedprioritering. Det ikke er for sjov, at psykiatere går ud og fortæller, at de ikke tilbyder patienter den behandling, som de har behov for. Det er et modigt og ærligt nødråb og et udtryk for desperation,« siger han. 

Når psykiatere er nødt til at afvise patienter, betyder det, at ofte svært syge mennesker kommer alt for sent i behandling og dermed bliver endnu mere syge. Udskrives patienter, inden de f. eks. har fået justeret deres medicin, eller der har været tid til at tage hul på et terapeutisk forløb, er der stor risiko for, at de ikke bliver raske og må indlægges igen, påpeger Andreas Rudkjøbing.

»Det ville man aldrig acceptere i resten af sundhedsvæsenet, så hvorfor er det sådan i psykiatrien? Det skal der gøres noget for at ændre på nu,« siger lægeformanden. 

Lægeforeningen, der ligesom Psykiatrifonden er del af Psykiatrialliancen, efterlyser en ny psykiatriplan, som kan sikre, at der bliver investeret massivt i psykiatrien. Psykiatrialliancen har udarbejdet et forslag til en psykiatriplan, der skal præsenteres for politikere i den kommende tid.

Ny plan på vej 

Senere på året kommer regeringen med en samlet plan for psykiatrien.
»Noget, vi skal have set på, er muligheden for at gribe tidligere ind, eksempelvis hos de praktiserende læger og psykologerne. Vi skal gøre en kraftig indsats for at forebygge, at lette psykiske problemer ender med, at patienter skal indlægges,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Det er Psykiatrifonden meget enig i. I sidste uge bragte Altinget et debatindlæg om Psykiatrifondens tre forslag til at skabe bedre patientforløb. Forslagene er også præsenteret for de relevante politikere nationalt og regionalt.

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883