Ny psykiatriplan: Fine intentioner, men for få penge

Regeringens nye psykiatriplan "Vi løfter i fællesskab", som politikerne nu skal forhandle om, rummer forslag om 43 tiltag, der skal forbedre og løfte psykiatrien fra de tidlige indsatser til de intensive sengeafsnit for de alvorligst syge. Med planen følger i alt 2,1 milliarder kroner over de kommende fire år. Der er fine elementer i udspillet, men for få penge, mener Psykiatrifonden.

Flere danskere kæmper med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred – særligt blandt de unge er der bekymrende mange, der mistrives. Cirka hver femte ung mellem 16 og 24 år har det mentalt dårligt, mens det blandt de unge kvinder er helt op mod hver fjerde, viser tal fra den seneste Nationale Sundhedsprofil.

Fokus på børn og unge

Den tendens ønsker regeringen at bremse, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen,V, ved præsentationen af udspillet "Vi løfter i fællesskab", og derfor sætter regeringen ind med en række initiativer, der har "fokus på at gribe børn og unge tidligere der, hvor de er – i skolen, i familien, på uddannelsesinstitutionerne og ved fritidsaktiviteter samt andre civilsamfundsindsatser", som det hedder i udspillet. Initiativerne går på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelsesområdet og skal være med til at sikre en bedre og tidligere indsats for sårbare børn og unge.

Seks områder

Handlingsplanen indeholder i alt seks indsatsområder, og udover tidlige og lettilgængelige indsatser er der blandt andet fokus på bedre anvendelse af personale og ressourcerne i psykiatrien, højere kvalitet i behandlingen til de allermest syge patienter i psykiatrien, styrket kvalitet og kompetencer i socialpsykiatrien, bedre sammenhæng i behandlingen, styrket samarbejde mellem politi og psykiatri samt mere forskning.

Tiltrængt, men krævende løft

Psykiatrifonden roser regeringens psykiatriudspil for intentionerne om et løft i behandling af de alvorligst syge, et nødvendigt fokus på den tidlige indsats, om inddragelse af pårørende og om at skabe sammenhæng i psykiatrien.

"At gøre intentionerne til virkelighed bliver til gengæld krævende. Det samme gælder det hårdt tiltrængte løft, der er tiltænkt de børn, som vokser op med en mor eller en far med psykisk sygdom. Pengene, der følger med planen, rækker ikke ret langt. Men vi vil meget gerne bidrage med vores viden og erfaring og være med til at løfte", siger Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt.

Mere "skal" end "kan"

Psykiatrifonden er godt tilfreds med psykiatrihandlingsplanens stærke fokus på kvalitet i behandlingen, på de alvorligst syge og på sammenhæng og samarbejde over sektorgrænser, dvs. kommuner og regioner skal arbejde tættere sammen.

"Og der er lagt op til mere ”skal” end ”kan”, forstår vi på sundhedsministeren, når vi taler om kommunernes indsats omkring mennesker med psykisk sygdom. Det er vi selvfølgelig meget glade for. Det har længe været tiltrængt. Men om det bliver virkelighed, er så det næste, store spørgsmål. Det kræver forandringer på højt niveau, så der er intense forhandlinger forude", mener Anne Lindhardt.

Gryende politisk erkendelse af en udpint psykiatri

"Psykiatrifonden anser udspillet for at være en udmærket start og som et tegn på en gryende politisk erkendelse af, hvor udpint, vores psykiatri er. Psykiatrifonden mener så ikke, at de penge, der er sat af, rækker ret langt – så nu vil vi og andre organisationer i og omkring psykiatrien arbejde for at følge op og presse på for dels at se planen her blive implementeret, dels for at sikre den fortsatte, høje prioritering af psykiatrien", siger Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.

Læs udspillet "Vi løfter i fællesskab"

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883