Nyt projekt hjælper skoleledere med at leve op til trivselskrav

Psykiatrifonden har netop fået midler af Sundhedsstyrelsen til et nyt projekt, der hedder ”Model Skoletrivsel for alle”. Ideen til projektet udspringer af de krav til systematisk trivselsarbejde, som mange skoler finder det svært at leve op til. I Projektet udvikles en model, der skal gøre det lettere, og der er stadig plads til nye skoler.

Ca. en fjerdedel af landets skoleelever svarer bekymrende i undersøgelser om forskellige aspekter af skoletrivsel, og hver femte folkeskoleelev har tre eller flere symptomer på mistrivsel. Skolerne har pligt til at arbejde med elevernes trivsel. Med folkeskolereformen 2013 kom et nationalt mål om at øge skoleelevernes trivsel, og skolerne er lovmæssigt forpligtet til at gennemføre en årlig trivselsmåling, en undervisningsmiljøvurdering og at udarbejde en antimobbestrategi. Flere undersøgelser konkluderer dog, at viden og lovkrav ikke omsættes effektivt nok i skolernes praksis. Mange skoler har bl.a. svært ved at navigere i den forskningsmæssige viden på området og det er ofte uklart for skolens personale, hvor og hvordan man kan få adgang til relevant viden og rådgivning.

Fleksibel model

For at imødekomme overstående udfordringer med skolernes trivselsindsatser handler projektet om at udvikle en model til skolelederne, der giver dem støtte og konkrete værktøjer til at arbejde systematisk og helhedsorienteret med trivsel på deres skole. Styrken i modellen vil være, at den lever op til formelle krav og samtidigt kan tilpasses den enkelte skoles behov, udfordringer og aktuelle kapacitet. Indholdet i modellen formes, så ledelsen bl.a. på baggrund af resultaterne fra deres obligatoriske trivselsmålinger kan vælge forskellige temaer og blive guidet gennem et forløb, hvor de får støtte til at vælge relevante indsatser og til at skabe gode, understøttende rammer for en fælles udviklingsproces på skolen.

Skoler deler viden undervejs

Projektet løber over tre år og er et samarbejde mellem Psykiatrifonden, Dansk Center for Undervisningsmiljø og Ikast-Brande Kommune. Derudover indgår der pt. syv skoler fra kommuner fordelt over hele landet, som deltager i både behovsafdækning, udvikling og afprøvning af modellen. De deltagende skoler bliver en del af et nationalt netværk, som løbende i projektet får rådgivning om og kan dele viden om implementering og forankring af modellen og effektive trivselsindsatser.

Der involveres løbende nye skoler i projektet.

Ekspertgruppe sikrer kvaliteten

Der er desuden knyttet en ekspertgruppe til projektet med udvalgte skole- og trivselsfaglige eksperter og en følgegruppe med organisationer fra hele skoleverdenen. De skal være med til at kvalitetssikre den model, man udvikler, og sikre at modellen kan udbredes til en dansk skolekontekst på længere sigt.

Skal din skole være med?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om projektet og/eller deltage i udviklingen eller afprøvningen af modellen, så kontakt projektleder i Psykiatrifonden Mette Lund på mail mlu@opsykiatrifonden.dk eller tlf. 4086 9686.

 

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883