Opråb til politikere: Psykiatriplan skal løfte tilbud til alvorligt syge

Misbrugsbehandlingen og den faglige kvalitet på kommunernes psykiatriske bosteder skal have et gevaldigt løft. Det skriver Psykiatrifonden sammen med blandt andre Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

”En ambitiøs psykiatriplan skal komme de mest syge mennesker med psykisk lidelse til gode … Udviklingen i retning af kortere indlæggelser og afgrænsede ambulante forløb har gjort det sværere at tilgodese støtte- og behandlingsbehovet hos mennesker med svær og tilbagevende psykiske lidelse.”

Derfor skal særligt misbrugsbehandlingen og den faglige kvalitet på kommunernes psykiatriske bosteder have et gevaldigt løft. Det skriver Psykiatrifonden sammen med blandt andre Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd i et brev til børne- og socialminister Mia Mercado (Kons.), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og til sundheds- og socialudvalget.

Organisationerne skriver med store forhåbninger til den annoncerede, langsigtede udviklingsplan for psykiatrien og fremhæver særligt to forslag, som de håber, at en ny psykiatriplan kan realisere:

• Misbrugsbehandlingen skal samles hos regionerne og kvaliteten skal løftes, så mennesker med dobbeltdiagnose oplever bedre sammenhæng i deres behandling.

• En omfattende specialisering og kvalitetsløft på de kommunale psykiatriske bosteder, så beboerne i højere grad end nu mødes med social- og sundhedsfaglige tilbud, der matcher deres behov.

Læs hele brevet

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883