Organisationer i fælles opråb til regeringen: Markant ulighed kalder på handlingsplan

På 9 ud af 10 vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed eller diskrimination er mennesker med handicap markant dårligere stillet end resten af befolkningen. Den skævhed skal rettes op, og det kræver en handicappolitisk handlingsplan. Det skriver 60 organisationer, deriblandt Psykiatrifonden, i dag i et åbent brev til socialminister Mai Mercado (K).

KÆRE BØRNE- OG SOCIALMINISTER MAI MERCADO

Institut for Menneskerettigheder lancerede i december 2017 handicapbarometer.dk, der systematisk kortlægger levevilkårene for mennesker med handicap i forhold til resten af befolkningen.

Desværre tegner Handicapbarometeret et nedslående billede: på 9 ud af 10 vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, vold, sundhed, tilgængelighed eller diskrimination er mennesker med handicap markant værre stillet end resten af befolkningen.

Mennesker med handicap har således markant ringere levevilkår end resten af befolkningen. Det bekymrer os, og på den baggrund mener vi, at tiden er inde til at foreslå en systematisk tilgang til disse udfordringer i form af en national handicappolitisk handlingsplan.

En handlingsplan bør sætte fokus på, at indsatsen til at imødekomme disse udfordringer skal koordineres på tværs af sektorer og ressortområder. Men man bør også pege på, at vi i Danmark faktisk mener det, når vi siger, at alle bør have lige muligheder og behandles lige.

For at sikre de fornødne resultater, bør handlingsplanen:

  • Være tværgående, dække alle typer handicap og tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention.
  • Rumme målbare målsætninger.
  • Sikre en forsvarligt indsamlet statistisk viden på handicapområdet, så udviklingen kan følges – også på kommuneniveau og for børn.

 

Vi håber, at du som Børne- og Socialminister vil tage bolden op og stiller os naturligvis til rådighed for drøftelser herom.

 

Med venlig hilsen

 

ADHD-foreningen

Advokatsamfundet

Akademikerne (AC)

Bedre Psykiatri

BorderlineNetværket

Børnerådet

Cystisk Fibrose Foreningen

Dansk Blindesamfund

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Fibromyalgi-Forening

Dansk Handicapforbund

Dansk Kvindesamfund

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleoperede

Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Sygeplejeråd

Danske Døves Landsforbund

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Danske Fysioterapeuter

Danske Handicaporganisationer

Danske Patienter

DepressionsForeningen

Det sociale netværk/Headspace

Diabetesforeningen

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

Epilepsiforeningen

Ergoterapeutforeningen

Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Foreningen Danske Døvblinde

Gigtforeningen

Hjernesagen

Hjerneskadeforeningen

Høreforeningen

Institut for Menneskerettigheder

Kvinderådet

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen LEV

Landsforeningen Spor

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

LGBT Danmark

Lægeforeningen

Lægemiddelindustriforeningen

Muskelsvindfonden

Nyreforeningen

OCD Foreningen

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Parkinsonforeningen

Psoriasisforeningen

Psykiatrifonden

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Scleroseforeningen

SIND

Sjældne Diagnoser

Skole og Forældre

Socialpædagogerne

Socialt Lederforum

Spastikerforeningen

Stofskifteforeningen

Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883