Vil du også være frivillig flink?

Måske kender du online-bevægelsen Fucking Flink? Det handler om gode gerninger, hjælpsomhed og engagement. Nu er partnerskabet ABC for mental sundhed, som Psykiatrifonden er en del af, gået sammen med Fucking Flink om kampagnen Frivillig Flink. Vi samler på flinke gerninger - og du kan være med!

Foto: ColourboxFra forskningen ved vi, at det at hjælpe andre er godt for den mentale sundhed. I efteråret 2017 kunne partnerskabet ABC for mental sundhed – som Psykiatrifonden er en del af – og Statens Institut for Folkesundhed offentliggøre tal, der viser, at personer, der hjælper andre, fx gennem frivilligt arbejde, har næsten tre gange større sandsynlighed for høj mental sundhed end personer, der ikke gør.

Tag det første skridt og hjælp andre

ABC for mental sundhed vil inspirere til nye handlinger og adfærd, så vi sammen kan styrke den mentale sundhed. Derfor har vi allieret os med Fucking Flink, der er en online-bevægelse med en stor skare af engagerede følgere. Sammen vil vi prøve at omsætte engagement og likes på sociale medier til små, konkrete handlinger ude i den virkelige verden. Derfor har vi lanceret kampagnen ”Frivillig flink”, der skal inspirere til at tage et første lille skridt i retning af at gøre noget godt for andre.

Ekstra flink i uge 10 og 11

I uge 10 og 11 samler vi på flinke gerninger. Så gi' kassedamen flødeboller. Del din paraply med en fremmed. Eller spørg naboen, om hun vil ha' noget med i traileren, nu du er på vej til genbrugsstationen.

Se mere og deltag via ABC for mental sundheds Facebookside 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883