PSYKIATRIFONDENS BESTYRELSE

Psykiatrifondens bestyrelse arbejder ulønnet og består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Overlæge Anne Lindhardt har siden 1. januar 2011 været Psykiatrifondens formand.

Sammensætningen af Psykiatrifondens bestyrrelse skal afspejle Psykiatrifondens formål og samlede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen bidrager med viden og erfaring inden for Psykiatrifondens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling. Læs mere om bestyrelsens opgaver i Psykiatrifondens vedtægter.

undefinedAnne Margrethe Frank Lindhardt, psykiater

Formand - Indtrådt 10. december 2008. Formand siden 1. januar 2011.

Mail: al@psykiatrifonden.dk

Tlf.: 4036 6151

Genvalg har fundet sted

Ja.

Udløb af valgperiode

2016.

Kompetencer

Anne Lindhardt (69, kvinde) har mange års klinisk erfaring samt ledelseserfaring som speciallæge i psykiatri. Hun har været centerchef for både Psykiatrisk Center Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Bispebjerg. 1993-2000 cheflæge for Psykiatrien i Roskilde Amt. Sagkyndigrådgiver i psykiatri i Sundhedsstyrelsen 2002-2008. Medlem af Retslægerådet 1990-2002. Rådgiver for WHO. Anne Lindhardt er ekstern lektor ved Københavns Universitet og Psykiatrisk konsulent ved behandlingscentret OASIS. Formandens særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet.

Øvrige ledelses- og tillidshverv
  • Medlem af bestyrelsen for Den Hageske Fond
  • Medlem af bestyrelsen for IAGP (International Association for Group Pscychotherapy)
Uafhængig

Anne Lindhardt anses for at være uafhængig.

Jørgen Søndergaard, forskningsleder

Næstformand - Indtrådt 14. marts 2013.

Genvalg har fundet sted

Nej. 

Udløb af valgperiode

2017.

Kompetencer

Jørgen Søndergaard (67, mand) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974 til 1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet. Derefter tiltrådte Jørgen Søndergaard som sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991 til 1993. Administrerende direktør for SFI (1995-2013).Medlemmets særlige kompetencer: Ledelseserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold.

Øvrige ledelses- og tillidshverv
  • Formand for ATP
  • Formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
  • Bestyrelsesmedlem i All-ears Telemarketing SMBA
Uafhængig

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

Hans Elbeshausen, lektor ved Danmarks Biblioteksskole

Pårørenderepræsentant - Indtrådt 10. septemer 2009.

Genvalg har fundet sted

Ja. 

Udløb af valgperiode

2017.

Kompetencer

Hans Elbeshausen (64, mand) er uddannet cand mag. i germanistik og historie. Han har i periode 1985 til 2000 været lektor ved Handelshøjskolen i København henholdvis ved Institut for Tysk (1985-1994) og ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (1994-2000). Hans Elbeshausen har siden 2000 været lektor ved Danmarks Biblioteksskole.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængig

Hans Elbeshausen anses for at være uafhængig. 

Ulla Almegaard, overlæge Retspsykiatrisk Ambulatorium, Glostrup

Repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab - Indtrådt 23. marts 2015.

Genvalg har fundet sted

Nej. 

Udløb af valgperiode

2017

Kompetencer

Ulla Almegaard (52, kvinde) er valgt som repræsentant af Dansk Psykiatrisk Selskab for en 2-årig periode.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængig

Ulla Almegaard anses for at være uafhængig. 

Margrethe Wivel, forstander Settlementet

Medlem - Indtrådt 1. oktober 2015. 

Genvalg har fundet sted

Nej. 

Udløb af valgperiode

2019.

Kompetencer

Margrethe Wivel (44, kvinde) har baggrund som direktør i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro og som mangeårigt medlem af Borgerrepræsentationen den fornødne ledelsesmæssige, menneskelige og politiske erfaring. Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængig

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig.

Poul Videbech, professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup

Medlem - Indtrådt 1. oktober 2015. 

Genvalg har fundet sted

Nej. 

Udløb af valgperiode

2019.

Kompetencer

Poul Videbech (60, mand) er uddannet læge fra Aarhus Universitet. Han har tidligere arbejdet på Psykiatrisk afdeling og Neuromedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Samtidig arbejdede distriktspsykiatrien i det Københavnske Nordvestkvarter. I 1992 blev Poul Videbech speciallæge i psykiatri og næsten samtidig opnåede anerkendelse som vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. Medlemmets særlige kompetencer: Omfattende indsigt i det psykiatriske område.

Uafhængig

Poul Videbech anses for at være uafhængig.

Jesper Højberg Christensen

Medlem - Indtrådt 1. oktober 2015. 

Genvalg har fundet sted

Nej. 

Udløb af valgperiode

2019.

Kompetencer

Jesper Højberg Christensen (61, mand) er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab og dansk. Han har gennem sin mangeårige erfaring i kommunikations og reklamebranchen rådgivet topledelser i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding, forretningsudvikling og forandringsprocesser. Han underviser og er oplægsholder, og han er desuden medforfatter af en række bøger og artikler. Medlemmets særlige kompetencer: Mangeårig erfaring fra kommunikations- og mediebranchen.

Øvrige ledelses- og tillidshverv
  • Bestyrelsesformand for Advice Ledelses- og kommunikationsrådgivning A/S
  • Bestyrelsesformand for Advice Digital A/S Kommunikationsforum.dk
  • Medstifter af GroupCare, Nidab, Kommunikationskompagniet, Blue Pen og forskningsakademiet Academy A.
Uafhængig

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig.

Lone Lundsgaard, Centerchef

Medlem – Indtrådt 1. december 2016

GENVALG HAR FUNDET STED

Nej.

UDLØB AF VALGPERIODE

2020.

Kompetencer

Lone Lundsgaard (55, kvinde) har siden 2011 været centerchef for OK- Fondens Psykiatri Vest. Hun er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985. Hun var herefter ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt indtil 1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90’erne til OK-centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-centeret Jelling og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens. De tre institutioner udgør i dag OK- Fondens Psykiatri Vest. Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri. Effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats. Ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien. Samarbejde med kommuner. ØVRIGE LEDELSES- OG TILLIDSHVERV: Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

UAFHÆNGIG

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden