Økonomi, vedtægter og årsrapporter

Som humanitær organisation er det vigtigt for os at holde omkostningerne nede, så kan vi bruge vores midler på formålet og på at hjælpe flest mulige mennesker. Det koster penge at arbejde professionelt og at sikre en høj kvalitet i gennemførslen af projekter og aktiviteter. Vi tilstræber hele tiden en fornuftig balance.

I 2014 havde Psykiatrifonden indtægter på 49,7 mio. kr., mens der blev brugt 49,2 mio. kr. på at skabe et samfund, hvor færre bliver syge, og hvor flere kommer sig – eller lever et godt liv med deres sygdom.

Psykiatrifonden har et klart fokus på at holde udgifter til administration og drift nede, for at så mange midler som muligt bliver brugt på projekter og oplysningsarbejdet.

Samtidig fokuserer vi på at skabe en sund og økonomisk bæredygtig organisation, så vores projekter kan blive fulgt til dørs, synliggjort og forankret.

undefined

Flere midler fra støttemedlemmer

Særligt positivt for 2014 var den store tilgang af nye støttemedlemmer, som også betød flere midler til vores arbejde. Fordoblingen af støttemedlemmer i 2014 medvirkede til en indtægt på i alt 4,1 mio. kr. fra støttemedlemmer og gaver.

Som humanitær organisation er vi helt afhængige af private donationer, når vores mission skal virkeliggøres.

Her kom pengene fra

44% – Erhvervsvirksomhed og salg

32% – Projektbevillinger og bidrag fra private fonde og virksomheder

16% – Offentlige projektbevillinger og tilskud

8% – Bidrag fra støttemedlemmer

undefined

Sådan blev pengene brugt

55% – Projekter og oplysning

31% – Erhvervsvirksomhed og salg

10% – Fundraising og relationspleje

4% – Administration

undefined

 

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden