Visioner for psykisk sundhed i 2036

Hvordan får flere mulighed for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en midlertidig krise i 2036? I anledning af Psykiatrifondens 20-års jubilæum har vi bedt formand Anne Lindhardt om at sætte ord på de næste 20 års fire vigtigste milepæle for arbejdet med psykisk sundhed.

Forebyggelsesindsatsen skal styrkes

”Opmærksomhed og tidlig indsats hos børn og unge er afgørende for at undgå psykisk sygdom senere i livet. Derfor skal der overalt i samfundet være langt mere fokus på forebyggelse. Der skal allokkeres ere penge til forebyggende indsatser og forskning i forebyggelse, så flere kan undgå psykisk sygdom og leve et godt liv. Vi skal styrke familiernes viden om trivsel og mistrivsel. Sundhedsplejerskernes rolle skal styrkes, så der kan rådgives fornuftigt og realistisk. I 2036 må ingen børn og unge under 16 år have symptomer på psykisk mistrivsel, uden at der er sat ind med tiltag, der forbedrer trivslen.”

mere viden og Færre Fordomme om psykisk sygdom

”I 2036 skal det være lige så selvfølgeligt at kunne tale om psykisk sygdom som om fysisk sygdom. Fordomme og myter om psykiske sygdomme skal vedvarende bekæmpes via oplysning og undervisning til alle befolkningsgrupper. Alle skal vide noget om, hvor forskellig psykisk sygdom kan være, konsekvenser, og hvad der gør, at man får sygdomme. Derfor skal befolkningen have et kursus i Psykisk Førstehjælp, så man kender de tidlige tegn på psykisk sygdom og ved, hvad man kan gøre. Arbejdspladserne skal have viden og politikker om psykisk mistrivsel og sygdom. Der skal fastlægges processer for, hvordan man spotter og håndterer psykisk sygdom, og ikke mindst processer for, hvordan man kommer tilbage på arbejde efter en psykisk sygdom.”

recovery med patienten i centrum

”I psykiatrien arbejder man med mødet mellem mennesker. Dem der har en psykisk sygdom, og deres pårørende ved bedst, hvor ’skoen trykker’. God recovery understøtter indsatsen for at den syge hurtigere kan komme sig og leve et godt liv. Derfor må al behandling tilrettelægges i et samarbejde med patienten i centrum. I 2036 skal der være sammenhæng i indsatsen mellem patient, behandler, pårørende, hospital, kommune og praktiserende læge i recoveryindsatsen. Psykiatriens fælles værdier om respekt, ansvar og faglighed er fortsat gældende. Patienternes egne mål og værdier er udgangspunkt for behandling og sociale indsatser, og personalet i sundheds- og socialsektor skal kunne arbejde etisk med lydhørhed og interesse. De skal kunne skabe indsigt i patienternes sociale liv og deres tanker og forestillinger om sig selv og andre.”

lighed i sundhed

”I 2036 er der ikke en overdødelighed hos psykiatriske patienter, som vi ser i dag, fordi forebyggelse af usund livstil er en del af behandlingen, og fordi psykiatrien er blevet ligestillet med det fysiske sundhedsvæsen. Det sociale lighed i sundhed er også blevet større, fordi der er øget fokus på risikogrupper, der er særligt disponeret for at udvikle psykisk sygdom. Det er fx børn af forældre med psykisk sygdom, familier med lav indkomst og socialt udsatte. Det gælder også de grupper af flygtninge og indvandrere, hvor mange er alvorligt traumatiserede og skal have samme mulighed for et godt liv som andre. Derfor er der i 2036 særlige screeningsværktøjer og tilbud til risikogrupper, der sikrer en tidlig indsats over for mistrivsel og en større robusthed over for psykisk sygdom.” 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden