Psykisk Førstehjælp instruktøruddannelse

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har til formål at øge din viden om psykisk sygdomme og kriser samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom.

Psykiske sygdomme er blandt de mest belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Derfor skal den danske befolkning lære at yde psykisk førstehjælp. 

Berøringsangsten skal mindskes, da den i sig selv kan give uhensigtsmæssige reaktioner. Det er med andre ord helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende eller klient, der har brug for psykisk førstehjælp.

Målet med Psykisk Førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse.

Flere danskere skal have redskaber til at tage hånd om mennesker i krise, og vi håber på sigt, at det bliver lige så naturligt at tage et psykisk førstehjælpskursus, som det i dag er at tage et fysisk førstehjælpskursus.

Se film om Psykisk Førstehjælp

Datoer for næste instruktøruddannelse

Dag 1: 31. okt. 2017

Dag 2: 1. nov. 2017

Dag 3: 7. nov. 2017

Dag 4: 8. nov. 2017

Tilmeld dig instruktøruddannelsen her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883