Psykiatrifonden søger erfaren psykolog med psykiatrierfaring

Kunne du tænke dig at støtte og motivere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet grundet psykisk sygdom eller sårbarhed, og vil du bidrage til at forbedre og styrke den enkeltes muligheder for en god og varig kontakt til arbejdsmarkedet?

I Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling varetager vi bl.a. afklarings- og udviklingsforløb for borgere med psykisk syge og/eller sårbarhed. Vores arbejde er rettet imod at støtte borgerne i job og uddannelse, men også imod at understøtte den enkeltes mentale sundhed og trivsel. Vi samarbejder med kommunale jobcentre i hovedstadsområdet ud fra en socialøkonomisk tankegang, hvor vores arbejde støtter fondens øvrige aktiviteter. 

Til dette arbejde søger vi en erfaren og kompetent psykolog til vores team af socialrådgivere og erhvervspsykologer. Det forudsættes at du har bred faglig erfaring fra det psykiatriske område samt at du har lyst til at arbejde med denne målgruppe. Det forventes, at du har erfaring med både samtaleforløb og undervisning.

Vi arbejder i afdelingen tværfagligt ud fra den kognitive metode, men den enkelte psykolog har også mulighed for at byde ind med andre faglige indgangsvinkler, hvorfor andre tilgange som eksempelvis ACT eller den narrative tilgang også bydes velkommen.

Vores borgere er ofte tilknyttet Psykiatrifonden i længere perioder, hvor vi arbejder udviklingsorienteret og støttende gennem hyppige samtaler i tæt tværfagligt samarbejde. Vi er i Psykiatrifonden overbeviste om, at vi opnår de bedste forløb for vores borgere, når de bliver fulgt af den samme socialrådgiver og psykolog i hele deres forløb. Det betyder, at du skal have erfaring medog mod på alle skridt i processen fra kontaktetablering, undervisning, samtaleforløb, tværfagligt samarbejde med den tilknyttede socialrådgiver og sidst, men ikke mindst, den løbende dokumentation og beskrivelse af de psykologfaglige dele af vores slutrapport. 

Dine primære opgaver består i: 

 • Støttende og afklarende samtaler med borgere, der er uden for arbejdsmarkedet primært grundet psykisk sårbarhed eller sygdom.
 • Mentoropgaver for borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom i henhold til hverdagsmestring og tilbagevenden til/fastholdelse i job eller uddannelse.
 • Tværfagligt samarbejde med erhvervsrådgivere og faglig sparring.
 • Planlægning og gennemførsel af vores psykoedukation.
 • Skriftlig afrapportering inkl. anbefalinger i henhold til gældende lovgivning.
 • På sigt er der mulighed for at indgå i større undervisningsforløb samt konsulentopgaver.

Vi tilbyder: 

Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling består p.t. af 7 medarbejdere, primært psykologer og socialrådgivere. 

 •       Vi tilbyder et inspirerende og mangfoldigt job med gode kolleger.
 •       Spændende faglige opgaver, hvor der reelt er mulighed for at skabe udvikling for borgerne.
 •       Et inspirerende arbejdsmiljø hvor der er fokus på fagligheden.
 •       Ugentlige sagsmøder, psykiatrisk- og juridisksparring samt supervision.
 •       Fleksibel arbejdstid og høj grad af indflydelse på eget arbejde.
 •       En arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er rum for nye tanker og kreative løsninger og gensidig støtte i opgaveløsningen.
 •       Grundig introduktion til vores arbejdsmetoder.
 •       Kollegial støtte - både når det er sjovt og når det indimellem er svært.

Om beskæftigelsesafdelingen

Afdelingen drives kommercielt og har som mål at generere et voksende overskud til Psykiatrifondens øvrige aktiviteter. Udover vores borgerrettede forløb udbyder afdelingen uddannelser som f.eks. stressvejleder, psykiatrivejleder, uddannelse som børnegruppeleder samt psykologisk grundkursus. Vi drager også ud i landet og formidler vores viden om Psykiatrifondens arbejde i forskellige faglige sammenhænge. 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Faglig chef Jonas Jensen på 5148 9118 eller jj@psykiatrifonden.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser og anden relevant dokumentation af dine kvalifikationer senest fredag d. 24. august 2018 kl. 10.00.

Send din ansøgning til jj@psykiatrifonden.dk Mrk. ”Psykolog”.

Vi forventer, at du kan starte hos os den 1. oktober 2018. Arbejdsugen er 37 timer, inkl. frokostpause.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883