Økonomi, vedtægter og årsrapporter

Som humanitær organisation er det vigtigt for os at holde omkostningerne nede, så kan vi bruge vores midler på formålet og på at hjælpe flest mulige mennesker. Det koster penge at arbejde professionelt og at sikre en høj kvalitet i gennemførslen af projekter og aktiviteter. Vi tilstræber hele tiden en fornuftig balance.

undefined

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883