Økonomi, vedtægter og årsrapporter

Som humanitær organisation er det vigtigt for os at holde omkostningerne nede, så kan vi bruge vores midler på formålet og på at hjælpe flest mulige mennesker. Det koster penge at arbejde professionelt og at sikre en høj kvalitet i gennemførslen af projekter og aktiviteter. Vi tilstræber hele tiden en fornuftig balance.

I 2015 havde psykiatrifonden indtægter på 50,3 mio. kr., mens der blev brugt 49,9 mio. kr. på at skabe et samfund, hvor færre bliver syge, og hvor flere kommer sig – eller lever et godt liv med deres sygdom.

I 2015 oplevede vi igen en stor tilgang af nye støttemedlemmer, som betyder flere midler til vores arbejde. De i alt 14.027 støttemedlemmer samt gaver fra private skabte en indtægt på 6,0 mio. kr. – 1,9 mio. kr. mere end året før. Tusind tak til alle, der støtter. Som humanitær organisation er vi helt afhængig af private donationer, når vores mission skal virkeliggøres.

undefined

Fokus på sagen og omkostninger

På trods af tilvæksten i støttemedlemmer og deraf afledte udgifter fastholdt vi omkostningerne på 10 % til fundraising og relationspleje. I Psykiatrifonden har vi et klart fokus på at holde udgifter til administration og drift nede, for at så mange midler som muligt bliver brugt på sagen og projekterne.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883