Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883