Projekt Balance i arbejdslivet

Vi samarbejder med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø København om et forskningsprojekt, der skal undersøge effektiviteten af en stressforebyggende indsats.

Psykiatrifonden bidrager bl.a. med undervisning og rådgivning til arbejdspladser, så de bedre kan forebygge og håndtere arbejdsrelateret stress.

SÅDAN GØR VI

Projektet screener alle medarbejdere på en række tilfældigt udvalgte arbejdspladser. Alle medarbejdere, der i screeningen viser tegn på mulig mistrivsel tilbydes en afdækkende samtale med en specialkonsulent. Konsulenten har mulighed for at tilbyde rådgivning og konkret arbejdstilpasning og psykoedukation (undervisning omkring symptomer på mulig mistrivsel og redskaber til at afhjælpe dette).

Derudover indgår ledelse, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter på virksomhederne i projektet, hvor de modtager dels input til arbejdsmiljøarbejdet og dels rådgivning fra professionelle, eksterne konsulenter til at prioritere og forbedre arbejdsmiljøet på virksomheden. Psykiatrifondens beskæftigelsesindsats står for at gennemføre psykoedukation for de medarbejdere, der udviser tegn på mulig mistrivsel. I psykoedukationen undervises i at vende mistrivsel til trivsel gennem viden om stress, stresshåndtering ud fra kognitive redskaber og metoder.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er de medarbejdere, der på de udvalgte virksomheder udviser tegn på mulig mistrivsel i en screening.

DE STØTTER

Projektet gennemføres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er forankret i Beskæftigelsesministeriet og som udfører strategisk forskning inden for arbejdsmiljø.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt teamleder Michael R. Danielsen på mrd@psykiatrifonden.dk eller ring på 2916 2512.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883