Mind My Mind temadag

Den 6. juni 2016 afholdt psykiatrifonden den første temadag for involverede i Mind My Mind., hvor forskningsleder for Mind My Mind Pia Jeppesen fremlagde de første erfaringer med Mind My Mind. Dagen bød desuden på oplæg fra medlemmer af Mind My Minds Advisory Board

  • Wendy Silverman: Professor i børne og ungdomspsykiatri og psykolog og leder af forskningsprogram for angstlidelser på Yale Child Study Center.
  • Christoph Correll: Professor I psykiatri og molekulær medicin ved Hofstra Northwell School of Medicine og lægefaglig leder af The Recognition and Prevention (RAP) program ved Zucker Hillside Hospital in New York.
  • Simon-Peter Neumer: seniorforsker ved center for børne- og ungdomspsykiatri in Oslo
  • Mikael Thastum: Professor I psykologi ved Aarhus universitet.

Wendy Silvermann fortalte om sin forskning omkring forældreinddragelse i behandlingen af børn med angst. Simon-Peter Neumer fortalte om erfaringer fra det norske forskningsprojekt: Mestrende barn til børn med angst og depression. Mikael Thastum fortalte om et nyt projekt om behandling af børn med bekymrende skolefravær (Back2School) og Christoph Correll gjorde deltagerne klogere på den gode opbygning af forskningsprojekter. Se billeder fra dagen nedenfor.

First Research seminar on the 6th of June 2016 for participating municipalities and regions in the Mind My Mind study. Members of the Mind My Mind Advisory Board gave presentations on subjects related to the Mind My Mind study: involvement of parents in the treatment of children, experiences of studying therapists fidelity to manualized treatment, school-absenteeisme and the good design of research-protocols. Se pictures from the seminar below:
Members of the Mind My Mind Advisory Board present at the seminar:

  • Wendy Silverman: Professor of Child Psychiatry, Professor of Psychology, and Director, Yale Child Study Center Program for Anxiety Disorders.
  • Christoph Correll is Professor of Psychiatry and Molecular Medicine at Hofstra Northwell School of Medicine and Medical Director of the Recognition and Prevention (RAP) program at the Zucker Hillside Hospital in New York.
  • Simon-Peter Neumer is senior researcher at the Centre for Child and Adolescent Mental Health in Oslo
  • Mikael Thastum is Professor at the Department of Psychology and Behavioral Sciences, Aarhus Univers

 

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883