Psykiatridage efterår 2017

Igen kommer Psykiatridagene til København og Vejle. Denne gang er temaet Skizofreni – Fordomme, Fakta og Fortællinger

Skizofreni er en af de psykiske sygdomme, der er forbundet med stort tabu og fordomme. Kan man overhovedet blive rask, når man er ramt af skizofreni? Er man til fare for sig selv og sine omgivelser? Hvad sker der, når man har psykoser og vrangforestillinger? Er det kun mænd, der kan få skizofreni?

Langt de fleste kommer sig

Fakta er, at mennesker som lever med skizofreni, har mange forskellige sværhedsgrader af sygdommen, symptomer og forskellige muligheder for recovery – og ca. hver femte kommer sig helt. På efterårets psykiatridage vil vi komme bredt rundt om skizofreniens mange aspekter.

Viden og redskaber

Du vil få viden om sygdommen, hvad den gør ved personen, kriminalitet og farlighedskriterier, om tvangsindlæggelse, det at være pårørende, samt hvordan man bedst møder mennesker, som er ramt af sygdommen. Desuden vil du høre mange personlige beretninger fra mennesker, som har erfaring med behandling, som er blevet raske, eller som kender til det at falde mellem flere stole, når man ikke passer ned i ”diagnose-kassen”.

 

Hent oplæg fra Psykiatridage i København

Hent oplæg fra Psykiatridage i Vejle

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883