Projekt Unge i uddannelse

I et samarbejde med Københavns Kommune har vi støttet og rådgivet psykisk sårbare unge i forhold til at finde den rette uddannelse.

Sammen med kommunen har vi tilbudt:

  • Individuelt tilrettelagte samtaleforløb med erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog.
  • Et langvarigt undervisningsforløb.
  • Praktiketablering hvis relevant for at blive afklaret i forhold til uddannelsesmuligheder. 

Sådan gør vi

I samarbejde med jobcenteret har vi først mødt den psykisk sårbare unge for at få afdækket en mulig fremtidig uddannelsesmulighed. Vi har gennemført en visiterende samtale på Jobcenteret sammen med sagsbehandleren.

Derefter har vi tilrettelagt et individuelt forløb, der kunne indeholde støttende samtaler med erhvervspsykolog, rådgivning ved erhvervsrådgiver, deltagelse i et 10-ugers undervisningsforløb, opsøgning af og etablering af praktik og opfølgning.

Vi har gennemført projektet i tæt samarbejde med UU-vejledningen i Københavns Kommune, kostvejleder, idrætsvejleder og en psykiatrisk konsulent.

MÅLGRUPPE

Målgruppen var psykisk sårbare unge borgere i Københavns Kommune.

DE STØTTER

Projektet var støttet af Københavns Kommunes Metodeudviklingsindsats.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt teamleder Michael R. Danielsen i Psykiatrifondens beskæftigelsesindsats: mrd@psykiatrifonden.dk eller ring på 3925 2590.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883