Peer-fællesskabet

Vejle Misbrugscenter og Psykiatrifonden vil i et 2-årigt projekt (2016-2018) støtte op om, at mennesker, som lige er kommet ud af et misbrug, eller som er godt på vej, undgår tilbagefald, bliver mindre ensomme, og at de får opbygget et netværk uden for misbrugsmiljøet gennem en frivillig peer-støtte indsats.

Vil du være peer eller mentor?

Vi søger lige nu peers og mentorer til projektet. Er du 18 år eller derover og bor i Vejle Kommune? Har du tidligere haft et misbrug eller er du lige kommet ud af et misbrug? Så vær med i Peer-fællesskabet i Vejle. Kontakt Jytte Larsen på jytch@vejle.dk eller 2026 4577 for at høre mere.

Peer-støtte-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft et alkohol- og/eller stofmisbrug, men som nu er fri af misbruget, støtter en anden, som først lige er kommet ud af sit misbrug.

Projektet bygger videre på en allerede afprøvet og succesfuld metode for peer-støtte, hvor mennesker i socialpsykiatrien i Vejle Kommune har fået støtte af en mentor. Resultaterne viser, at personlig erfaring er inspirerende og motiverende for den anden, som endnu ikke er nået så langt. Mentorerne oplever ligeledes, hvor givende det er at gøre en forskel for andre.

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livsomstændigheder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktiv del i aktiviteter i lokalsamfundet. Evalueringerne af metoden i Vejle Kommune viser, at ikke kun peers, men også mentorerne oplever en øget recovery, og de har samtidig fået et større netværk som følge af deltagelsen i projektet. Det er vores håb, at vi med dette projekt kan opnå lignende resultater for den nye målgruppe.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder i Psykiatrifonden Marie Nybo på mny@psykiatrifonden.dk eller 2031 8759 eller projektleder i Vejle Misbrugscenter Jytte Larsen på jytch@vejle.dk eller 2026 4577.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883