Samarbejdsaftale og licens

Som led i uddannelsen som instruktør i Psykisk Førstehjælp indgår du en samarbejdsaftale med Psykiatrifonden.

Som instruktør er du blandt andet forpligtet til at betale en årlig licens på 3000 kr. ex. moms. Licensen er med til at dække de udgifter Psykiatrifonden har i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte og kontakt m.v. En licens vil give dig adgang til opdaterede undervisningsmaterialer om Psykisk Førstehjælp, fri markedsføring på Psykiatrifondens hjemmeside samt adgang til Psykiatrifondens administrationssite, hvor du skal oprette og administrere dine kurser.

Samarbejdsaftalen, som underskrives ved endelig certificering, forpligter dig i forhold til følgende punkter:

 • At undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. Materialet må ikke udleveres til andre og er kun til brug ved afholdelse af Psykisk Førstehjælpskurser.

 • At købe en manual fra Psykiatrifonden til hver kursist på Psykisk Førstehjælpskurset. Psykisk Førstehjælp-manualen eller udvalgte sider fra manualen må ikke kopieres. Manualen koster 200 kr. ex. moms.

 • At udføre kurset i det udarbejdede format og som beskrevet i instruktørmappen.

 • Ikke at anvende Psykisk Førstehjælp-logoet eller materiale relateret til Psykisk Førstehjælpskurset (øvelser, manual, powerpoints mm.) i andre sammenhænge end ved Psykisk Førstehjælpskurset.

 • At afholde mindst to kurser om året, gældende fra dagen for certificering, for at kunne beholde certificeringen, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen.

 • At oprette åbne såvel som lukkede kurser på Psykisk Førstehjælp sitet på Psykiatrifondens hjemmeside.

 • At sikre, at du via denne hjemmeside sender evalueringsskemaet til de beståede kursister. Et udfyldt evalueringsskema vil automatisk generere et certifikat til kursisten. Dette er afgørende for Psykiatrifondens kvalitetssikring af kurset.

 • At acceptere at undervisningen kan overværes af Psykiatrifondens masterinstruktører eller projektleder efter aftale.

 • At det er muligt for Psykiatrifonden at fratage instruktørens certifikat såfremt instruktøren ikke lever op til de kvalitetskrav som Psykiatrifonden sætter. Eks. gentagne dårlig feedback ved evalueringen af afholdte kurser eller manglende licensbetaling.

 • At stå listet som instruktør på Psykisk Førstehjælps hjemmeside.

 • At holde kontaktoplysninger opdaterede ved at informere Psykiatrifonden herom.

 • At betale et licensbeløb på, for tiden, 3000 kr. ex. moms hvert år i marts måned gældende fra 2016. Licensen dækker Psykiatrifondens udgifter i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv. I tilfælde af en stigning af licensbeløbet varsles dette skriftligt tre måneder før ikrafttræden.

 • At deltage i et opfriskningskursus hvert andet år i Psykiatrifonden. Her må der påregnes et mindre beløb.

 • At bruge titlen som ’Instruktør’ samt Psykisk Førstehjælp-logo på en måde, der ikke skader organisationen eller programmet.

 • At meddele Psykiatrifonden, hvis du ikke længere ønsker at være instruktør.

 • At være indforstået med, at Psykiatrifonden dog har ret til at opsige samarbejdet og afmelde instruktører, der ikke overholder væsentlige dele af denne samarbejdsaftale, med øjeblikkelig varsel.

 • At være indforstået med, at opsigelse af samarbejdet fra begge parters side skal ske skriftligt.

 • At licensbeløbet tilbagebetales forholdsmæssigt ved opsigelse af samarbejdet fra enten din eller Psykiatrifondens side.

 • At købe Psykisk Førstehjælp-manualer fra Psykiatrifonden til hver af dine kursister (pris 200 kr. + moms).

 • At kunne tilbyde egnede lokaler, herunder teknisk udstyr, til kurset.

 • At prissætte dine kurser og stå for fakturering.

Psykiatrifondens funktion i projekt Psykisk Førstehjælp

Psykiatrifonden funktion i forbindelse med Psykisk Førstehjælp er:

 • At udbyde instruktøruddannelser i Psykisk Førstehjælp.

 • At udbyde et mindre antal Psykisk Førstehjælpskurser om året.

 • At varetager løbende opdatering af undervisningsmaterialet.

 • At udvikle kurserne til fagspecifikke grupper.

 • At vedligeholde kontrakten med MHFA i Australien.

 • At sikre, at vi har instruktører af høj kvalitet.

 • At servicere instruktører i udsendelse af manualer.

 • At oplære instruktørerne i brug af hjemmesiden.

 • At afholde faglige udviklingsdage hvert andet år.

 • At afholde et årligt instruktørnetværksmøde.

 • At udvikle, opdatere og vedligeholde hjemmeside og APP.

 • At markedsføre kurser via Psykiatrifondens nyhedsbrev og hjemmeside.

 • At sætte Psykisk Førstehjælp på den politiske dagsorden.

 • At udbrede Psykisk Førstehjælp til større arbejdspladser og erhvervsgrupper

 • At sikre, at Psykisk Førstehjælp kommer ud til landspressen med nye historier.


Instruktørfunktionen og vilkår

Som færdiguddannet instruktør får du licens til at afholde Psykisk Førstehjælpskurser, og det er et krav, at du afholder mindst to kurser årligt. For at opretholde licensen skal du deltage i opkvalificerende kurser, som vi tilbyder i Psykiatrifonden, og vi forventer, at du er aktiv i vores Psykisk Førstehjælpsinstruktør-community.

Vi forventer ordentlighed og lødighed af vores instruktører. Vi ønsker også, at du er orienteret mod den gode sag i projektet, at du er indstillet på vidensdeling, og at du deltager i det fælles træk for at udbrede Psykisk Førstehjælpskurser i Danmark.

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden