Tid, sted og pris

Før uddannelsen skal du have taget et kursus i Psykisk Førstehjælp. Dette er et krav for at kunne blive optaget på instruktøruddannelsen. Find et Psykisk Førstehjælpskursus her.


Kurset varer 4 dage i alt (2 moduler af 2 dage med en uges mellemrum) og foregår fra kl. 9.00-16.00.

Der er 10 pladser pr. hold. Hvis der er færre end 6 personer på holdet vil uddannelsen blive justeret til tre dage.  

I ansøgningsskemaet har du mulighed for at notere, hvilket hold du ønsker optagelse på.

Vi afholder instruktøruddannelser i København.


Vores næste uddannelse i København:

  • den 26.-27. marts + 2.-3. april 2019


OBS: Ved afbud mindre end 14 dage før kursusdagen, vil kursusafgiften stadig blive opkrævet.

Undervisningen tager udgangspunkt i vores instruktørmappe, som du får udleveret ved uddannelsesstart.

Efter uddannelsen opfordrer vi til, at du afholder et pilotkursus for venner eller kolleger el.lign., så man bliver fortrolig med materialet. Ved pilotkurset, eller næstkommende kursus, har du mulighed for at få en masterinstruktør til at overvære dele af din undervisning, og give dig vejledning herefter. 

Pris for instruktøruddannelse

Psykiatrifonden afholder løbende instruktøruddannelser og datoer for disse tilpasses dels efter ansøgerantal og antal af aktive instruktører. 

Prisen pr. person på instruktøruddannelsen er 14.000 kr. ex. moms. Prisen inkluderer: Undervisningsmaterialer, mulighed for vejledning ved et kursus, licens frem til næstkommende marts samt forplejning under uddannelsen.

OBS: Prisen inkluderer ikke overnatning. Beløbet for uddannelsen tilbagebetales ikke, hvis man ikke opnår sin certificering. 

Instruktøruddannelse i en virksomhed

Ønsker en virksomhed at afholde en instruktøruddannelse for udvalgte medarbejdere i eget regi, aftales en særskilt pris med Psykiatrifonden.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883