Kursus aflyst – Psykisk Førstehjælp

Kurset:
<Tid på kurset>
<Adresse>
<Pris>

Er desværre blevet aflyst.

Hvis du har spørgsmål til kurset, eller ikke længere har mulighed for at deltage i kurset, kontakt da instruktøren:

<Navn på instruktør>
<Telefon>
<Email>

Du kan tilmelde dig et andet kursus her
<Link Course calender>

Venlig hilsen
Psykisk førstehjælps-teamet

p1h@psykiatrifonden.dk

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883