Log-in til Psykisk førstehjælp

Kære <instruktør navn>
Her er dit log-in til psykiskførstehjælp.dk.

Brugernavn: <emailadresse>
Password: <unik password>

NB: Første gang du logger ind, kan du med fordel opdaterer din profil. Gå ind under ’Administrer profil’ og tryk rediger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på p1h@psykiatrifonden.dk


Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883