Fakta om Psykisk Førstehjælp

Hvad er Psykisk Førstehjælp?

Konceptet psykisk førstehjælp blev udviklet i Australien i 2000 og har siden uddannet befolkningen i at yde støtte og vejledning til personer med psykisk sygdom eller i psykisk krise. Psykisk førstehjælp er nu så udbredt, at mere end 2% af voksne australiere er uddannet som psykisk førstehjælpere (1)

Hvorfor Psykisk Førstehjælp?

Mange mennesker ved ikke, hvad psykisk sygdom indebærer eller hvordan (eller om) de skal handle, når de møder en person, der har en psykisk sygdom eller er i psykisk krise. Samtidig er psykisk sygdom og psykiske kriser meget udbredt. Ligesom fysisk førstehjælp gør mennesker i stand til at hjælpe ved ulykker og fysisk sygdom gør psykisk førstehjælp os i stand til at hjælpe personer med psykiske problemer. Samtidig kan viden om psykisk sygdom være med til at løfte det tabu, der stadig findes om psykisk sygdom og psykisk syge.

Hvordan bliver jeg psykisk førstehjælper?

Siden starten i Australien er Psykisk Førstehjælp nu udbredt til 23 lande. Psykiatrifonden begyndte i 2013 (med økonomisk støtte fra Trygfonden) at uddanne psykisk førstehjælpere i Danmark. Målet er, at 2000 personer skal uddannes som psykisk førstehjælpere. Indtil videre (februar 2016) er der uddannet ialt 2300 mennesker i Psykisk Førstehjælp.  

Dem, der deltager i kurser i Psykisk Førstehjælp er hovedsageligt personer, som i forbindelse med deres arbejde kommer i kontakt med psykisk syge eller personer i psykisk krise. Det kan fx være medarbejdere i jobcentre, pædagoger eller ansatte i kriminalforsorgen. Men helt ”almindelige” mennesker kan også deltage i de 2 dages kurser i Psykisk Førstehjælp.

Psykiatrifonden har også netop lanceret app’en Psykisk Førstehjælp, som man kan bruge, hvis man møder et menneske i psykisk krise eller med psykisk sygdom. Den kan downloades gratis i App Store og Google Play.

Effekten af Psykisk Førstehjælp

Talrige undersøgelser fra især Australien har vist, at Psykisk Førstehjælp er effektivt, når det gælder de uddannede psykisk førstehjælperes viden om psykisk sygdom og evne til at se og hjælpe personer med behov for psykisk førstehjælp (2).

Der er tillige fuldført en randomiseret, kontrolleret undersøgelse i Danmark, som viste, at personer der havde deltaget i kurset oftere ydede hjælp til personer med psykisk sygdom og var mere sikre på, hvad de skulle gøre sammenlignet med personer, der endnu ikke havde deltaget i kurset. Derudover kunne man også se, at deltagernes viden om psykisk sygdom blev øget (4). Læs hele den danske undersøgelse her.  

Der er endnu ikke lavet undersøgelser om modtagerne af Psykisk Førstehjælp.

Noter

1)«Our Global Impact | Mental Health First Aid.» Åbnet 30. Juli 2015. https://mhfa.com.au/our-impact/our-global-impact.

2) Kitchener, Betty A., og Anthony F. Jorm. «Mental Health First Aid Training: Review of Evaluation Studies.» The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 40, nr. 1 (Januar 2006): 6–8. doi:10.1111/j.1440-1614.2006.01735.x.

3) Svensson, Bengt, og Lars Hansson. «Effectiveness of Mental Health First Aid Training in Sweden. A Randomized Controlled Trial with a Six-Month and Two-Year Follow-Up.» PloS One 9, nr. 6 (2014): e100911. doi:10.1371/journal.pone.0100911.

4) Jensen, Kamilla B, Britt R Morthorst, Per B Vendsborg, Carsten R Hjorthøj, og Merete Nordentoft. «The effect of the mental health first-aid training course offered employees in Denmark: study protocol for a randomized waitlist-controlled superiority trial mixed with a qualitative study.» BMC Psychiatry 15 (14. April 2015). doi:10.1186/s12888-015-0466-1.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883