FAQ

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål, der relaterer sig til Psykisk Førstehjælp.

Hvordan finder jeg et kursus, der finder sted i mit lokalområde?

Når du trykker 'Tilmeld dig kurset' på hjemmesiden, kan du både søge på instruktørnavne og på de regioner, hvor kurserne udbydes.

Hvad koster det at deltage på et Psykisk Førstehjælpskursus?

Psykisk Førstehjælpsinstruktører er ikke ansat i Psykiatrifonden, og derfor fastsætter de enkelte instruktører selv deres kursuspriser. Nogle instruktører afholder kurser gennem deres arbejdsplads, mens andre udbyder kurserne i eget regi, og derfor vil omkostninger for kurserne også være forskellige. Kursusafgiften er derfor forskellig. 

Jeg har trykket ’tilmeld’ og udfyldt formularen – er jeg så tilmeldt kurset?

Nej. Du er først tilmeldt det specifikke kursus, når instruktøren, der afholder kurset, har accepteret dig som deltager. Du vil modtage en mail, så snart instruktøren har gjort dette.

Vi arbejder i øjeblikket på at udbygge vores ventelistefunktion.

Hvordan betaler jeg for kurset? 

Alt vedrørende betaling er op til den enkelte instruktør. Vi formidler således bare kontakten mellem kursist og instruktør via hjemmesiden.

Det er forskelligt, hvordan de forskellige instruktører fortrækker at modtage betaling. Typisk vil du få et kontonummer, som du skal overføre pengene til. Du kan altid kontakte din instruktør og hører nærmere, hvis du er i tvivl. Instruktørens kontaktoplysninger står på hjemmesiden.

Undervises der i emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (tidligere kaldt borderline personlighedsforstyrrelse) på et Psykisk Førstehjælpskursus?

Emotionelt Ustabil Personlighedsforstyrrelse er ikke en af de sygdomme, som bliver omtalt på Psykisk Førstehjælpskurset. 

På Psykisk Førstehjælpskurset lærer kursisterne at agere på de tegn på psykisk sygdom, de observerer – de lærer ikke at stille diagnoser.

En person, der opfylder kriterierne for en emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, vil måske fremstå deprimeret, angst, vred eller have tanker om selvmord. Kursisterne lærer, hvordan de skal reagere med omsorg og medfølelse i disse situationer, og hvordan de kan hjælpe personen til at få hjælp – uden at stille en diagnose.  

Hvis man ikke skal stille diagnoser, hvorfor får man så information om psykiske lidelser og diagnoser på et Psykisk Førstehjælpskursus? 

Psykisk Førstehjælps vigtigste formål er at aftabuisere og afstigmatisere psykisk sygdom, og vejen dertil er blandt andet ved at udbrede viden om psykiske sygdomme. 

På et Psykisk Førstehjælpskursus lærer man ikke at stille en diagnose. Fokus på kurset er i stedet på at få værktøjer til, hvordan man kan støtte og hjælpe en person, der har det psykisk svært. Det indebærer også at støtte personen i at få professionel hjælp. På et psykisk førstehjælpskursus lærer man at genkende tegn på forskellige psykiske lidelser, så man nemmere kan hjælpe med at finde den rette hjælp til personen.

På kurset har vi særligt fokus på, hvordan man hjælper ved at lytte opmærksomt, være ikke-dømmende, tilbyde hjælp (både praktisk og følelsesmæssigt), samt hvordan man kan opfordre og støtte personen i at få hjælp fra mennesker i omgangskredsen. Samtidig lærer man, hvordan man skal reagere i krisesituationer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883