Om kurset i Psykisk Førstehjælp

Psykisk Førstehjælpskurset består af et 12 timers træningsprogram, som afvikles over to eller fire dage. På første kursusdag udleveres en manual, som udgør grundlaget for undervisningen. Undervisningen varetages af en certificeret instruktør i Psykisk Førstehjælp. 

Der undervises i følgende overordnede temaer:

Tema 1: Psykiske sygdomme
 • Depression

 • Angst

 • Psykoser

 • Misbrug

Tema 2: Krisesituationer og krisereaktioner

Derudover undervises der i fire kriser, som kursisterne vælger ud af de syv nedenstående kriser:

 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd

 • Selvskadende adfærd

 • Panikanfald (angst)

 • Reaktioner ved traumer

 • Akutte psykotiske tilstande

 • Alvorlige reaktioner ved misbrug

 • Aggressiv adfærd


Når kurset er afsluttet, udfylder kursisterne en elektronisk evaluering. Evalueringen generer et elektronisk certifikat i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden.

Download beskrivelsen af kurset som pdf.

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden