Visioner, mål og baggrund

Vores vision er, at Psykisk Førstehjælp er udbredt til 2% af den voksne danske befolkning i 2025 – det svarer til ca. 88.000 psykisk førstehjælpere.

Sådan yder du psykisk førstehjælp

• Kontakt - kontakt personen, vurdér og afhjælp evt. krise

• Lyt - lyt opmærksomt til personen uden at dømme

• Informer - tilbyd passende information om psykisk sygdom/krise og udvis omsorg

• Professionel hjælp - opfordre og støt personen til at få passende professionel hjælp

• Støtte - opfordre og støt personen til at søge andre støttemuligheder 

Det overordnede formål med Psykisk Førstehjælp er at bidrage til aftabuisering af psykisk sygdom, så flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere, og bliver mødt med større forståelse. Samtidig ønsker vi at mindske berøringsangsten i befolkningen, så flere tør og kan handle og hjælpe, når de møder personer, der har det psykisk svært.

Vi mener, at det bør være lige så naturligt at kende til psykisk førstehjælp og krisehåndtering, som det i dag er at kende til fysisk førstehjælp.

Målet med Psykisk Førstehjælp er:

 • at øge danskernes viden om psykisk sygdom.

 • at øge danskernes viden og færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.

 • at mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.

 • at tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Målet med undervisningen er:

 • at deltagerne bliver fortrolige med at kontakte og tale med en person som udviser psykisk mistrivsel.

 • at deltagerne lærer at skabe sikkerhed for, at personen ikke er til skade for sig selv.

 • at deltagerne kan hjælpe med at forhindre, at en evt. krise udvikler sig.

 • at deltagerne ved hvilken professionel hjælp eller anden hjælp de kan henvise til.

 • at deltagerne kan yde omsorg og støtte personen med psykiske problemer.

Baggrund

Psykiatrifonden og TrygFonden er gået sammen om - i samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere - at udbrede og implementere programmet Psykisk Førstehjælp i en 3-årig projektperiode.

Mentale helbredsproblemer er i dag en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer – økonomisk og menneskeligt. På trods af det er vores generelle viden om psykiske sygdomme, og hvordan man støtter og hjælper et menneske i akut psykisk krise, meget begrænset. Det skal projekt Psykisk Førstehjælp lave om på.

Målgrupper

Programmet Psykisk Førstehjælp er udviklet til den brede befolkning. Erfaringer fra Australien viser, at visse grupper har særligt gavn af kurserne:

 • Pårørende til mennesker med psykisk sygdom og/eller misbrug.

 • Folk som til daglig arbejder professionelt med mennesker (pædagoger, socialrådgivere, plejere, politibetjente m.m.).

 • Folk som i deres arbejde har en stor kontakt med mennesker (typisk servicepersonale af forskellig slags, fx kontrollører, receptionister m.m.)

Gode erfaringer fra Australien

Programmet er baseret på erfaringer fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001. Programmet er siden blevet udbredt til 22 lande.

De australske erfaringer med Psykisk Førstehjælp er meget positive. Evalueringer viser, at kursisterne oplever markante ændringer i deres viden om og færdigheder i forhold til at støtte et andet menneske i psykiske vanskeligheder.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883