Sådan yder du psykisk førstehjælp

Formålet med Psykisk Førstehjælp er at bidrage til aftabuisering af psykisk sygdom, så flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere, og bliver mødt med større forståelse.

Samtidig ønsker vi at mindske berøringsangsten i befolkningen, så flere tør og kan handle og hjælpe, når de møder personer, der har det psykisk svært. 

Vi mener, at det bør være lige så naturligt at kende til psykisk førstehjælp og krisehåndtering, som det i dag er at kende til fysisk førstehjælp. 

Nedenfor kan du få konkret vejledning i psykisk førstehjælp ved en række psykiske sygdomme og kriser.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883