Angst

Angst er den mest udbredte gruppe af psykiske lidelser i Danmark. Omkring 12 % vil blive ramt af angstsymptomer i løbet af et år. Og 13-29 % af befolkningen vil få en angstlidelse på et tidspunkt i deres liv.

undefinedAngst og frygt er så tæt relaterede, at de kan være svære at adskille. Almindeligvis bruger vi ordet frygt, når der er tale om en reaktion på en situation, hvor der er en reel ydre fare. Ved angst er der ikke en reel ydre fare, men tanker og forestillinger hos personen, får faren til at virke rationel. Angsten aftager normalt ikke som frygten gør, når faren er overstået. Personen kan opleve at tankerne kører i ring og kan være en bekymringstilstand, der ikke kan findes en udvej eller løsning på situationen.

Der findes forskellige former for angst: Panikangst, agorafobi, socialfobi, enkeltfobier og generaliseret angst. Du kan læse om de forskellige angstformer her

Psykiske symptomer på angst spænder fra let ængstelse og uro til panik og dødsangst.

De fysiske symptomer kan være:

 • hjertebanken

 • sveden

 • rysten

 • vejrtrækningsbesvær

 • trykken for brystet

 • uro i maven (diarré)

 • svimmelhed

 • kulde- og varmefølelse

 • sovende eller prikkende fornemmelser særligt i hænder og fødder 

Ved sværere grader af angst kan man have:

 • uvirkelighedsfølelse

 • frygt for at miste kontrol

 • dødsangst og besvimelsesfornemmelse

 • katastrofetanker om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste

 • undvigelsesadfærd, hvor man flygter fra situationer eller steder, der fremprovokerer angsten

Angstlidelserne har betydelige sociale konsekvenser og kan medføre ensomhed, svigtende arbejdsindsats og ofte overforbrug/misbrug af alkohol (især mænd) eller beroligende medicin (især kvinder). Det er derfor vigtigt at få hjælp og behandling.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883