Angst: Professionel hjælp og støtte

Hvis personen med angst er usikker på, hvad han eller hun skal gøre, skal du forslå, at vedkommende kontakter den praktiserende læge. Lægen kan undersøge, om angsten evt. skyldes fysisk sygdom, og viderehenvise til relevant behandling.

undefinedFlere forskellige sundhedsfaglige grupper kan hjælpe mennesker med angst:

 

  • Praktiserende læger

  • Psykologer

  • Psykiatere

  • Fagfolk i psykiatrien (sygeplejersker, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter mv.)

 

Hvilke typer af behandling findes der?

 

Undersøgelser viser, at en lang række behandlingstyper er effektive ved angst:

 


Psykoterapi

 

Man bruger mange forskellige former for psykoterapi i behandlingen af angst. Der er størst evidens for effekten af følgende:

 

Kognitiv adfærdsterapi er den bedste psykoterapeutiske behandling af angst. Personen ser sammen med terapeuten på de mønstre i tænkning (kognition) og adfærd, der gør, at personen har problemer med angst. Når først mønstrene er blevet tydelige, kan personen arbejde på at ændre dem til nye mønstre, som reducerer angsten og gør personen bedre i stand til at håndtere symptomerne. 

Adfærdsterapi (eksponering) er en del af den kognitive adfærdsterapi og går ud på, at personen gradvist udsættes for det, han eller hun er bange for – i samråd med behandleren. Denne type terapi viser personen, at angsten kan reduceres, uden at man behøver at undgå eller flygte fra den situation, der gør en angst, og at det, man frygter vil ske, faktisk ikke vil ske eller ikke er så farligt, som man forestiller sig.

Selvhjælp via nettet kan være en hjælp, fx øvelserne i Mentale motionscenter. Man opnår et endnu bedre resultat, hvis selvhjælpstiltag bruges i samråd med en fagperson. 

Selvhjælpsbøger, som er baseret på den kognitive adfærdsterapi eller almindelig adfærdsterapi, kan være en hjælp. Man opnår et endnu bedre resultat, hvis bøgerne bruges i samråd med en fagperson.


Medicinsk behandling

Man ved, at følgende typer af medicin er effektive ved angst: 

  • Antidepressiv medicin virker på de fleste angstlidelser.

  • Andre typer af medicin er også effektive, især ved generaliseret angst. Det gælder fx benzodiazepiner, medicin mod krampeanfald, antihistaminer og antipsykotisk medicin. Man skal være opmærksom på, at disse medicintyper både har fordele og ulemper. Fx skal man kun bruge benzodiazepiner i kort tid, da der er risiko for bivirkninger som afhængighed, sløvhed, abstinenser og hukommelsesbesvær.

Andre behandlingsformer og livsstilsændringer  

Der er evidens for, at afspændingsøvelser har effekt i behandlingen af angst. Afspændingsøvelser indebærer, at man lærer at slappe af ved at spænde og afspænde bestemte muskelgrupper eller ved at tænke på afslappende situationer og steder. Instruktioner/øvelser kan downloades gratis på nettet eller købes på cd/iTunes. Afspændingsøvelser har størst effekt, hvis de bruges i samråd med fagpersoner. 

Nogle har glæde af akupunktur og yoga, selv om der ikke er samme evidens for virkningen som ved psykoterapi og medicin. 

Vigtigheden af at gribe tidligt ind

Det er vigtigt, at angst opdages og behandles så tidligt som muligt, da den kan have store konsekvenser for en persons liv. Angst udvikler sig ofte i barndommen og ungdommen, og bliver angsten ikke behandlet, vil personen have større risiko for at få andre sygdomme eller problemer senere i livet, fx depression, alkoholmisbrug, stofmisbrug eller selvmordsforsøg. 

Andre konsekvenser kan være, at man ikke får en uddannelse, eller at man bliver forælder i en meget tidlig alder. På grund af disse konsekvenser senere i livet er det meget vigtigt, at personen får relevant professionel hjælp så tidligt som muligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883