Psykisk førstehjælp ved depression

Omkring 8 % af den voksne befolkning har symptomer på en depression i løbet af et år. Og omkring 17-18 % af befolkningen vil blive ramt af en depression i løbet af deres liv.

undefined

Når man har en depression, er man plaget af meget negative tanker og lavt eller intet selvværd, og man mister interessen for de gøremål og ting, man ellers plejer at nyde og gå op i. 

En depression påvirker alle områder af livet, da den forstyrrer personens evne til at indgå i sociale relationer, passe sit arbejde og gennemføre dagligdags aktiviteter. 

Depression opdeles i mild, moderat og svær depression, og behandlingen varierer alt efter sværhedsgraden. Man stiller diagnosen depression, når personen har haft depressive symptomer i mere end 14 dage.

Hvis depressionen ikke behandles, er der risiko for, at den bliver dybere (og dermed sværere at behandle), eller at man på sigt udvikler en eller flere nye depressioner.

Eftersom depression påvirker livskvalitet og livsglæde og i alvorlige tilfælde kan fører til selvmord, er det helt afgørende at gribe tidligt ind. Har man en mistanke om, at en person, man kender, er ved at udvikle en depression, bør man sikre sig, at personen kontakter sin læge.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883