Sådan hjælper du

Her kan du få gode råd til, hvordan du hjælper og støtter en person, der viser tegn på depression.

Depression | Psykisk FørstehjælpKontakt

Hvis du har mistanke om, at en person, du kender, er ved at udvikle – eller allerede har – en depression, skal du kontakte vedkommende og give udtryk for din bekymring. 

 • Find et tidspunkt, hvor du ved, at I ikke bliver forstyrret, at I har god tid, og hvor I begge føler jer godt tilpas.

 • Respekter personens grænser og ret til at sige fra, hvis emnet bliver for privat at tale om. Fortæl personen, at du står til rådighed, når han eller hun er klar.

 • Pres ikke personen til at tale om emnet med det samme.

 • Vær forberedt på at tale med personen igen på et senere tidspunkt.

 • Hvis personen ikke ønsker at tale med dig om emnet, bør du opfordre personen til at tale med en anden, som vedkommende føler sig tryg ved.

Mens du taler med personen, skal du holde øje med tegn på akut krise. Krisen viser sig muligvis med det samme, men den kan også opstå under samtalen.

Hvis du ser tegn på selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd, skal du følge handleplanen for selvskadende adfærd eller selvmordsadfærd (link til selvskade og selvmordsadfærd). Hvis der ikke er tegn på akut krise, kan du spørge, hvordan personen har det, og hvor længe vedkommende har haft det på den måde.  

Lyt opmærksomt til personen uden at dømme

Det er vigtigt, at du lytter opmærksomt uden at dømme, så personen føler sig hørt og forstået. Dette er med til at skabe tryghed, og personen vil have lettere ved at fortælle om sine problemer og bede om hjælp. Læs mere om, hvordan du lytter opmærksomt. [Link 2.6.2]

 • Tilskynd personen til at tale om sine følelser, tanker og oplevelse af sin situation.

 • Udtryk din bekymring respektfuldt uden at dømme.

Det er vigtigt, at du ikke:

 • giver udtryk for negative vurderinger eller reagerer negativt på det, personen siger.

 • fortæller personen, at der ikke er noget at være deprimeret over.


Informer - tilbyd passende information om psykisk sygdom/krise og yd omsorg

Menneskers behov er forskellige. Derfor er det vigtigt, at du respekterer personens autonomi (ret til selvbestemmelse) samtidig med, at du undersøger, om vedkommende er i stand til at tage vare på sig selv og tage den rigtig beslutning i den givne situation.

Hvis det føles passende, kan du fortælle personen om dine egne erfaringer med depression (enten første- eller andenhånds-oplevelser). På den måde signalerer du, at depression ikke er fremmed for dig, og at du kan relatere til det, personen fortæller.

Det er også vigtigt, at du udtrykker din bekymring for, at personen er ved at udvikle eller har udviklet en depression. At bruge den kliniske betegnelse depression kan være med til at minimere risikoen for, at personen negligerer sine tilstand og situation.    

 • Behandl personen med respekt og værdighed.

 • Kom ikke med bebrejdelser.

 • Hav realistiske forventninger – vis forståelse for, at personen muligvis ikke kan overskue selv dagligdags gøremål.

 • Fortæl personen, at du ikke anser ham eller hende for at være doven eller egoistisk.

 • Spørg person, om han eller hun vil have information om depression.


Tilbyd:

 • Stabil og vedholdende følelsesmæssig støtte og forståelse.

 • Nøjagtig og passende information om depression.

 • Håb om bedring.

 • Praktisk hjælp.

 • Opmærksomhed og omsorg, også selvom vedkommende ikke kan gengælde det på nuværende tidspunkt.

Professionel hjælp - opfordre og støt personen til at søge professionel hjælp

Alle mennesker bliver indimellem triste og modløse, men det er vigtigt at vide, hvornår 'dårligt humør' udvikler sig til en egentlig depression. Hvis der er symptomer på depression i mere end to uger, og hvis det påvirker personen daglige aktiviteter, skal man opfordre personen til at søge professionel hjælp. Det er vigtigt, at personen får hjælp så hurtigt som muligt, da det øger mulighederne for helbredelse markant. Ligeledes er det er vigtigt, at du ikke ’tager over’ og træffer  beslutninger på personens vegne.    

 • Spørg om vedkommende har brug for/vil have hjælp.

 • Diskuter, hvilke muligheder der er for hjælp.

 • Tilbyd din assistance til at søge hjælp.

 • Tag ikke over på alle områder af personens liv.

 • Opfordr personen til ikke at give op.


Støtte - opfordre og støt personen til at søge andre støttemuligheder

Mennesker, der føler sig støttet af deres omgivelser, kommer hurtigere af med de depressive symptomer. Samtidig har mange mennesker med depression glæde af at møde andre, der har haft samme oplevelser. Undersøgelser viser, at det at mødes i grupper og udveksle erfaring gør, at man kommer sig hurtigere efter depression og angst.   

 • Spørg personen, om der er andre, der kan hjælpe, fx familie, venner eller en støttegruppe.

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883