Sådan hjælper du

Hvis du har en fornemmelse af, at en person, du kender, har brug for støtte og hjælp, skal du kontakte vedkommende og give udtryk for din bekymring. Her kan du få gode råd til, hvordan du hjælper og støtter en person, som oplever en krise eller har en psykisk sygdom.


Kontakt - kontakt personen, vurdér og afhjælp evt. krise

  • Planlæg, hvordan du vil kontakte personen.

  • Overvej tid, sted og egne ressourcer.

  • Kontakt personen.

  • Udtryk din bekymring.

  • Tving ikke personen til at tale om problemet. Spørg evt. om personen ønsker at tale med en anden.

  • Vær forberedt på at vende tilbage til personen på et senere tidspunkt.

Mens du taler med vedkommende, skal du holde øje med tegn på akut krise. Hvis du ser tegn på selvmordstanker eller selvmordsadfærd, skal du klikke her (link) for handleplan ved krisehjælp.

Lyt - lyt opmærksomt til personen uden at dømme

Hvis du vurderer, at personen ikke er i akut krise, kan du spørge til, hvordan personen generelt har det. Det er vigtigt, at du lytter opmærksomt uden at dømme personen og hans eller hendes situation. De fleste mennesker, der oplever en svær følelsesmæssig krise, vil gerne mødes med omsorg og empati, før de får tilbudt konkret hjælp og støtte. Du kan bedre høre og forstå, hvad personen fortæller, når du lytter opmærksomt uden at dømme vedkommende. Desuden vil personen have lettere ved at fortælle om sine problemer, når han eller hun ikke føler sig dømt. Læs mere om, hvordan du lytter opmærksomt her.

Informer - tilbyd passende information om psykisk sygdom/krise og udvis omsorg

Når personen føler sig hørt, er det lettere at informere om psykiske problemer og yde omsorg og støtte. Fortæl, at du forstår personens svære situation, men også at der er håb, og at personen vil få det bedre. Du kan også hjælpe med at løse akutte praktiske opgaver, der umiddelbart virker uoverkommelige for personen. Tilbyd også konkret information om psykiske problemer.

Professionel hjælp - opfordre og støt personen til at få passende professionel hjælp

Fortæl personen om de muligheder, der er for at få professionel hjælp. Mennesker med psykiske problemer eller sygdomme vil typisk komme sig hurtigere, hvis de får professionel hjælp, men mange kender ikke mulighederne for fx medicinsk behandling, psykoterapi og forskellige former for støtte til beskæftigelse, uddannelse eller sociale forhold.

Støtte - opfordre og støt personen til at søge andre støttemuligheder

Prøv at opmuntre personen til at hjælpe sig selv. Personen kan fx læse selvhjælpsbøger og søge hjælp og støtte hos familie, venner og andre. At tale med andre, der har oplevet psykiske kriser eller problemer, kan være en stor hjælp.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883