Hvis personen ikke ønsker hjælp

Hvis personen ikke vil søge hjælp, skal du understrege, at vedkommende må kontakte dig, hvis han eller hun skifter mening.

Måske vil personen ikke have professionel hjælp. Prøv at finde ud af, hvad grunden er. Måske er personen bange for at blive indlagt, eller måske føler vedkommende ikke, at han eller hun kan tale med sin læge om sine tanker og følelser.

Respekter personens ret til ikke at søge hjælp, medmindre han eller hun er til fare for sig selv eller andre.

Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge trusler for at få personen til at søge professionel hjælp. Det kan skade din relation til personen og gøre det svært for vedkommende at opsøge dig senere.

Det er vigtigere at gå i dialog med vedkommende om, hvad hans eller hendes modstand bunder i, og at afkræfte ubegrundede bekymringer.  

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883