Kriser

Her kan du få viden om, hvordan man kontakter en person og vurderer vedkommendes situation i forskellige psykiske krisesituationer.

undefinedNogle gange opstår en psykisk krise som reaktion på en svær følelsesmæssig situation. Andre kriser udløses af alkohol eller stoffer eller i forbindelse med en psykisk sygdom. Førstehjælperens rolle er at hjælpe personen, indtil vedkommende får professionel hjælp, eller indtil krisen er overstået.

Alle mennesker er forskellige, og det er vigtigt at tilpasse hjælpen efter personens behov. Disse anbefalinger passer derfor ikke nødvendigvis til alle, der er i krise.

Hvis krisen er så alvorlig, at der er behov for akut professionel hjælp, er din rolle som førstehjælper afsluttet, når du overlader personen til den professionelle. Hvis krisen er mindre alvorlig, kan førstehjælpen ydes sideløbende med andre tiltag inden for Psykisk førstehjælp, efter krisen er aftaget.

Læs mere om forskellige typer kriser – og hvordan du håndterer dem – nedenfor.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883