Akutte konsekvenser af alkohol- og stofmisbrug


Alkoholrus
henviser til et særligt højt niveau af alkohol i blodet, som svækker personens tænkning og adfærd betydeligt. Alkoholforgiftning betyder, at personen har et giftigt niveau af alkohol i blodet. Det kan medføre døden.

Mængden af alkohol, der forårsager alkoholforgiftning, er forskellig fra person til person. Abstinenser henviser til de ubehagelige symptomer, personen oplever, når vedkommende holder op med at drikke eller drikker væsentligt mindre end sædvanligt. Ubehandlede abstinenser kan medføre kramper.

Stofpåvirkning er kortvarige forandringer i en persons bevidsthed og adfærd forårsaget af stoffer. Disse tilstande stresser personen eller forringer vedkommendes evne til at fungere.

Stoffernes indflydelse på adfærden er forskellig fra person til person og afhænger af typen og mængden af stoffet. Illegale stoffer kan også have varierende virkning, fordi de ikke fremstilles under kontrollerede forhold.

Det er ofte vanskeligt at skelne mellem virkningen af forskellige stoffer. Overdosis henviser til brugen af den mængde stof, der kan medføre døden. Det gælder typisk de såkaldte opioider. Overdosis medfører, at man hurtigt mister bevidstheden.

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883