Sådan hjælper du en person med alvorlige følger af alkoholmisbrug

undefinedHvis personen er beruset, skal du:

• Forholde dig roligt.

• Tale med personen på en respektfuld måde og i et enkelt og klart sprog. Grin ikke ad, gør ikke grin med og provoker ikke personen.

• Observere mulige farer. Mens personen er påvirket, kan vedkommende give sig i kast med risikofyldte aktiviteter, fx ubeskyttet sex, at ødelægge andres ejendele eller at køre bil. Vurder, om der er mulige farer i situationen og sørg for, at både personen, dig selv og andre er i sikkerhed. Overvåg personen og dennes omgivelser for at undgå, at han eller hun falder.

• Spørge, om personen har taget nogle former for medicin eller stoffer, i tilfælde af at tilstanden forværres og bliver akut.

• Sørge for personens sikkerhed. Bliv hos personen eller sørg for, at han eller hun ikke lades alene. Vær opmærksom på, at personen kan være mere påvirket, end han eller hun selv er klar over. Hold personen væk fra maskiner og farlige genstande. Hvis personen gør forsøg på at køre bil (eller cykel eller et andet køretøj), skal du prøve at tale vedkommende fra det, fx ved at fortælle om risikoen både for personen selv og andre.

• Kun forhindre personen i at køre, hvis det ikke er forbundet med fare for dig eller andre. Hvis der derimod er fare for din egen sikkerhed, så ring til politiet. Sørg for, at personen kommer på hospitalet, hvis du tror, at vedkommende er til fare for sig selv. Hvis ikke, så sørg for, at personen kommer sikkert hjem.

Hvornår skal man ringe efter en ambulance?

Ring efter en ambulance eller søg lægehjælp ved alle følgende forhold:

  • Personen kan ikke vækkes.

  • Personen er bevidstløs.

  • Personen har uregelmæssig, svag eller langsom vejrtrækning.

  • Personen har uregelmæssig, svag eller langsom puls.

  • Personen har kold, klam og bleg eller blålig hud.

  • Personen kaster vedvarende op.

  • Personen viser tegn på mulig hovedskade (fx ved opkast og usammenhængende tale).

  • Personen har fået krampe.

  • Personen har delirium tremens (en tilstand af forvirring og synshallucinationer).

  • Formodning om at andre har puttet noget i personens drink.


Kan jeg hjælpe personen til at blive ædru?

Kun tiden kan fjerne alkoholpåvirkning. Kroppen nedbryder gennemsnitligt en alkoholgenstand i timen. Sort kaffe, søvn, gåture og kolde bade kan ikke fremskynde denne proces.

Hvad skal jeg gøre, hvis den berusede person bliver aggressiv?

Hvis det sker, kan du følge anvisningerne i afsnittet om førstehjælp ved aggressiv adfærd.

Sådan hjælper man en bevidstløs person

Lad ikke personen ligge på ryggen, da vedkommende kan blive kvalt i sit opkast, eller tungen kan blokere luftvejene. At anbringe holde luſtvejene åbne.

Før du anbringer personen i låst sideleje, skal du tjekke eſter, at der ikke ligger skarpe genstande (fx glasskår eller sprøjter). Hvis personen har kastet op, så sørg for at personens luftveje er frie. Hold personen varm, uden at han eller hun bliver overophedet.

Personen skal placeres på et fast underlag – på jorden eller på en seng, ikke på en sofa, og uden puder i nærheden af ansigtet. På en sofa kan personen rulle frem eller tilbage og blive kvalt.

Hvis personen er påvirket af alkohol eller stoffer, er vedkommende måske ikke helt bevidstløs. Personen kan derfor reagere på at blive rørt ved at lange ud efter dig eller ved at blive bange. Derfor er det bedst ikke at røre ved personens skulder. Brug i stedet din egen fod til at puffe til personens fod for at tjekke graden af bevidsthed. Tal til vedkommende, før du placerer ham eller hende i låst sideleje og forklar under hele processen, hvad det er, du gør.

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883