Sådan hjælper du en person med alvorlige følger af stofmisbrug

undefinedHvis personen er i en stofpåvirket tilstand:

• Forbliv rolig.

• Tal med personen på en respektfuld måde og i et enkelt og klart sprog. Vær forberedt på at gentage simple forslag og instrukser, idet personen kan have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Tal ikke vredt. Grin ikke ad, gør ikke grin med og provoker ikke personen.

• Observer mulige farer. Mens personen er i en stofpåvirket tilstand, kan vedkommende give sig i kast med en lang række risikofyldte aktiviteter, fx ubeskyttet sex, at ødelægge andres ejendele eller køre bil. Vurder, om der er mulige farer i situationen og sørg for, at både personen, dig selv og andre er i sikkerhed. Overvåg personen og dennes omgivelser for at undgå, at han eller hun falder.

• Sørg for personens sikkerhed. Bliv hos personen eller sørg for, at han eller hun ikke lades alene. Vær opmærksom på, at personen kan være mere påvirket, end han eller hun selv er klar over. Hold personen væk fra maskiner og farlige genstande. Hvis personen gør forsøg på at køre bil (eller et andet køretøj), bør du prøve at tale vedkommende fra det, fx ved at fortælle om risikoen både for personen selv og andre. Forhindr kun personen i at køre, hvis det ikke er forbundet med fare. Hvis der derimod er fare for din egen sikkerhed, så ring til politiet.

• Sørg for, at personen kommer på hospitalet, hvis du tror, at vedkommende er til fare for sig selv. Hvis ikke, så sørg for at personen kommer sikkert hjem. Opfordr personen til at sige det til nogen, hvis han eller hun begynder at få det dårligt, og til at ringe 112, hvis han eller hun får svære skadevirkninger.

Hvornår skal man ringe efter en ambulance?

Ring efter en ambulance eller søg lægehjælp ved alle følgende forhold:

  • Personen kan ikke vækkes.

  • Personen mister bevidstheden.

  • Personen har uregelmæssig, svag eller langsom vejrtrækning.

  • Personen har uregelmæssig, svag eller langsom puls.

  • Personen har kold, klam, bleg eller blålig hud.

  • Personen kaster vedvarende op.

  • Personen viser tegn på mulig hovedskade (fx ved opkast og usammenhængende tale).

  • Personen har fået kramper.

  • Personen er overophedet eller dehydreret.

Sådan hjælper man en bevidstløs person

Lad ikke personen ligge på ryggen, idet vedkommende kan blive kvalt i sit opkast, eller tungen kan blokere luſtvejene. At anbringe personen i låst sideleje hjælper til at holde luſtvejene åbne. Før du anbringer personen i låst sideleje, skal du tjekke eſter, at der ikke ligger skarpe genstande (fx glasskår eller sprøjter).

Hvis personen har kastet op, så sørg for, at personens luſtveje er frie. Hold personen varm, uden at han eller hun bliver overophedet. Personen skal placeres på et fast underlag – på jorden eller på en seng, ikke på en sofa, og uden puder i nærheden af ansigtet. På en sofa kan personen rulle frem eller tilbage og blive kvalt.

Hvis personen er påvirket af alkohol eller stoffer, er vedkommende måske ikke helt bevidstløs. Personen kan reagere på at blive rørt ved at lange ud eſter dig eller blive bange. Derfor er det bedst ikke at røre ved personens skulder. Brug i stedet din egen fod til at puffe til personens fod for at tjekke graden af bevidsthed.

Tal til vedkommende, før du placerer ham eller hende i låst sideleje og forklar under hele processen, hvad det er, du gør. Sådan hjælper man en person, der er overophedet eller dehydreret

Hvis personen har symptomer på overophedning eller dehydrering, må du holde personen i ro og søge lægehjælp med det samme.

Opfordr personen til at holde op med at danse og til at hvile sig et roligt og køligt sted. Mens du venter på, at hjælpen når frem, skal du nedsætte personens kropstemperatur. Det gør du ved at løsne alle former for stramt tøj eller ved at tage noget af personens tøj af, hvis der er fere lag, og ved at opfordre personen til at tage små slurke ikke-alkoholiske drikke (fx vand eller sodavand). Prøv at få personen til at lade være med at drikke alkohol, da det kan dehydrere yderligere.

Hvad skal jeg gøre, hvis den påvirkede person bliver aggressiv?

Se førstehjælp ved aggressiv adfærd

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883