Alvorlige følger af alkohol- og stofmisbrug: Tegn og vurdering

undefinedAlkohol

Almindelige tegn og symptomer på alkoholrus er:

 • Manglende koordinationsevne

 • Sløret eller utydelig tale

 • Vaklen eller fald

 • Højlydt argumenterende eller aggressiv adfærd

 • Opkast

 • Døsighed eller søvnighed

Tegn og symptomer på alkoholrus og alkoholforgiftning, som kan medføre akut sygdom, er:

 • Vedvarende opkast

 • Personen kan ikke vækkes

 • Bevidstløshed

 • Tegn på en mulig hovedskade (fx ved opkast og usammenhængende tale)

 • Uregelmæssig, svag eller langsom vejrtrækning

 • Uregelmæssig, svag eller langsom puls

 • Kold, klam, bleg eller blålig hud
   

Tegn og symptomer på alvorlige abstinenser, som kan medføre akut sygdom er:

 • Delirium tremens (en tilstand af forvirring og synshallucinationer)

 • Agitation, uro, ophidselse

 • Feber

 • Kramper

Stoffer

Nogle stoffer har en stimulerende virkning, hvilket bl.a. får personen til at føle sig energisk og selvsikker. Tegn på voldsommere påvirkning indebærer, at personen bliver frustreret eller vred, får voldsom hjertebanken og bliver overophedet eller dehydreret.

Nogle stoffer har en hallucinerende virkning (såsom svampe og LSD), hvilket bl.a. får personen til at hallucinere og have vrangforestillinger og evt. til at nære stærke, varme følelser for andre.

Tegn på voldsommere påvirkning indebærer, at personen får negative hallucinationer og vrangforestillinger og bliver ængstelig og paranoid.

Nogle stoffer har en hæmmende eller sløvende virkning (såsom hash og beroligende midler), hvilket bl.a. gør personen træt og sløv, samt medfører sløret tale og nedsatte reflekser.

Tegn på voldsommere påvirkning indebærer, at personen får svært ved at bevæge sig, kaster op og mister bevidstheden. Nogle stoffer (såsom ecstasy og hash) kan have mangeartede virkninger. Det er grunden til, at det kan være svært at vide, hvilken type stof der er indtaget.

Overophedning eller dehydrering forårsaget af stofmisbrug kan også medføre fare. At danse igennem længere tid på et varmt sted (som fx til et rave eller en fest), mens man er påvirket af stoffer (fx Ecstasy), kan – hvis der ikke drikkes tilstrækkeligt med vand – medføre, at personens kropstemperatur stiger til et farligt niveau.

Det kan medføre symptomer på overophedning eller dehydrering, såsom:

 • At have det meget varmt, være udmattet og svag

 • Vedvarende hovedpine

 • Bleg, kold og klam hud

 • Hurtig vejrtrækning og besvær med at få vejret

 • Træthed, tørst og kvalme

 • Svimmelhed og fornemmelse af at skulle besvime

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883