Alvorlig psykotisk tilstand

Hvis man har skizofreni eller andre beslægtede psykoser, kan man nogle gange opleve alvorlige psykotiske tilstande.

undefinedEn person, der er i en alvorlig psykotisk tilstand, kan have:

• overvældende vrangforestillinger og hallucinationer.

• høj grad af desorganiseret eller forstyrret tænkning.

• bizar og destruktiv opførsel.

Personen virker meget forpint, eller vedkommendes opførsel virker foruroligende på andre. Når et menneske er i sådan en tilstand, kan vedkommende komme til at forvolde skade på grund af sine vrangforestillinger og hallucinationer.

Personen mener fx at han eller hun har særlige kræfter, der beskytter vedkommende mod farer. Det kan medføre, at personen fx kører over for rødt eller løber rundt ude i trafikken i et forsøg på at undslippe skræmmende hallucinationer. 

Nogle oplever kun sjældent alvorlige psykotiske tilstande – måske en gang hvert andet eller tredje år – for andre sker det oftere, måske flere gange om året.

En alvorlig psykotisk tilstand kan opstå uden tilsyneladende grund, eller den kan udløses af specifikke begivenheder. Nogle oplever at stressende situationer eller livsbegivenheder (endda positive begivenheder såsom et nyt arbejde eller en ferierejse) kan udløse en episode. At glemme at tage sin medicin, eller at vælge ikke at tage den, kan også udløse en psykotisk episode, og det er en af grundene til, at det stærkt anbefales at tage den ordinerede medicin.

En alvorlig psykotisk tilstand kan udvikle sig gradvist i løbet af et par dage, eller den kan opstå meget pludseligt. Derfor bør der tages hånd om tidlige tegn på en psykotisk tilstand så hurtigt som muligt.

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883