Sådan hjælper du en person der oplever en alvorlig psykose

At bevare ro og overblik er det vigtigste, når du hjælper en person, der er i en alvorlig psykotisk tilstand.

undefined

Tegn på, at en person oplever en psykose

En person, der er i en alvorlig psykotisk tilstand, kan have:

  • overvældende vrangforestillinger og hallucinationer.

  • høj grad af desorganiseret eller forstyrret tænkning.

  • bizar og destruktiv opførsel.

Personen virker meget forpint, eller vedkommendes opførsel virker foruroligende på andre. Når et menneske er i sådan en tilstand, kan vedkommende komme til at forvolde skade på grund af sine vrangforestillinger og hallucinationer, fordi personen fx mener at have særlige kræfter, der beskytter vedkommende mod farer. Det kan medføre, at personen fx kører over for rødt eller løber rundt ude i trafikken i et forsøg på at undslippe skræmmende hallucinationer. 

Sådan hjælper du

Det er vigtigt at kommunikere med personen på en klar og præcis måde og at bruge korte og enkle sætninger. Tal dæmpet i et ikke-truende tonefald og i et moderat tempo.

Hvis personen stiller dig spørgsmål, skal du svare stille og roligt. Du bør efterkomme personens ønsker, med mindre de er farlige eller urimelige. Det giver personen mulighed for at føle en vis grad af kontrol.

Hvis personen har en forhåndstilkendegivelse eller en plan ved tilbagefald (nedskrevne retningslinjer for, hvad personen ønsker der skal ske), bør du følge instruktionerne derfra. Prøv at finde ud af, om personen har fortrolige (nære venner eller familie), og prøv at få dem til at hjælpe. Du bør også vurdere, om det er sikkert for personen at være alene. Hvis det ikke er, bør du sikre, at der er nogen hos vedkommende.

Det er muligt, at personen vil handle på en vrangforestilling eller hallucination. Husk, at din vigtigste opgave er at nedtrappe situationen, og at du derfor ikke skal gøre noget, der kan ophidse personen yderligere.

Prøv at skabe sikkerhed og beskyt både personen, dig selv og andre omkring dig. Det kan hjælpe at spørge personen, om han eller hun ikke vil sidde ned. Sørg for, at du har adgang til en udgang.

Nogle gange er det ikke muligt at nedtrappe situationen, og hvis det er tilfældet, skal du være forberedt på at ringe efter hjælp og på at give specifikke, præcise observationer af personens opførsel og symptomer samt sværhedsgraden af symptomerne. Når hjælpen når frem, så forklar personen, hvem det er, der kommer, og hvordan de har tænkt sig at hjælpe. Hvis det skulle ske, at dine bekymringer for personen afvises af dem, du ringer til, skal du fortsat prøve at finde støtte.

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883