Sådan hjælper du en selvmordstruet person

Det er vigtigt at spørge direkte, om personen har selvmordstanker.

undefinedHvis du ser tegn på, at en person er selvmordstruet, så tal med vedkommende om dine observationer. Hvis du mistænker en person for at være i risiko for at begå selvmord, så fortæl vedkommende, at du bekymrer dig om ham eller hende, og at du gerne vil hjælpe. Undlad ikke at bruge ordet ‘selvmord’. Det er vigtigt at spørge uden frygt og uden at dømme.

Hvordan kan jeg hjælpe en person, der er selvmordstruet?

  • Fortæl personen, at du bekymrer dig om vedkommende, og at du gerne vil hjælpe.

  • Vis empati og medfølelse for personen og for det, han eller hun gennemlever.

  • Gør tydeligt opmærksom på, at selvmordstanker ofte er forbundet med psykisk sygdom, som kan behandles. Det kan give personen en fornemmelse af håb.

  • Fortæl personen, at selvmordstanker er almindelige, og at man ikke behøver at handle på dem.


Selvmordstanker er ofte et råb om hjælp og et desperat forsøg på at flygte fra problemer og svære følelser. Du bør opfordre den selvmordstruede person til at fortælle om sine tanker og følelser, hvis vedkommende er i stand til det. Personen har brug for muligheden for at tale om sine følelser og om sine grunde til at ønske at dø. Det kan opleves som en stor lettelse at tale om det.

Det kan være nyttigt at tale om nogle af de specifikke problemer, personen har. Tal om måder at tackle de problemer på, som ser ud til at være umulige at have med at gøre, men forsøg ikke at ‘løse’ problemerne. Når du har konstateret, at der er risiko for selvmord, er du nødt til at handle for at skabe sikkerhed om personen.

Hvordan opretholder jeg personens sikkerhed?

En person, der er selvmordstruet, bør ikke overlades til sig selv. Hvis du ikke har mulighed for at blive hos personen, skal du sørge for, at der er en anden, der kan. Oplys også personen om en kontaktmulighed, som altid er tilgængelig, fx nummeret på en telefonrådgivning, en ven eller et familiemedlem, der har indvilget i at hjælpe, eller en professionel hjælper.

Det er vigtigt at hjælpe den selvmordstruede person med at overveje, hvem og hvad der tidligere har støttet vedkommende, og finde ud af, om disse personer stadig er en mulighed. Det kan fx være en læge, en psykolog eller en anden fagperson, et familiemedlem, en ven eller en præst.

Brug ikke skyldfølelse eller trusler til at undgå eller forebygge selvmord. Fortæl fx ikke personen, at vedkommende vil komme i helvede eller ødelægge andre menneskers liv, hvis han eller hun begår selvmord.

Under krisen

Udsæt ikke dig selv for fare! Hvis den selvmordstruede person har et våben eller opfører sig aggressivt over for dig, skal du ringe til politiet.

Hvis personen er påvirket, bør man forsøge at forhindre ham eller hende i at indtage mere alkohol eller stoffer. Sørg samtidig for, at personen ikke har adgang til midler, der kan bruges til at begå selvmord med.   

Fagpersoner opfordrer altid til at søge professionel hjælp, især hvis personen har symptomer på psykose. Det kan dog være, at den person, du hjælper, er meget modvillig i forhold til at involvere en professionel, og hvis du har et tæt forhold til personen, er du måske bekymret for at støde vedkommende fra dig. Du må alligevel råde vedkommende til at søge professionel hjælp.

Det er vigtigt, at du ikke lade personen være alene. Hvis du ikke kan blive hos personen, så find en, der kan, og som er ansvarlig. Fortæl personen, at du er bekymret for ham eller hende, og at du har tænkt dig at skaffe professionel hjælp. Hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp skal du kontakte Alarm 112, nærmeste psykiatrisk skadestue eller en læge.

Efter krisen

Når selvmords-risikoen er overstået, så sørg for, at personen får den rådgivning og behandling, som vedkommende har behov for. 

Hvad hvis personen får mig til at love ikke at sige det til nogen?

Du bør aldrig indvillige i at holde en plan om selvmord hemmelig. Samtidig bør du dog respektere personens ret til privatliv og involvere vedkommende i din beslutning om, hvem der ellers skal kende til hans eller hendes planer om selvmord.

Personen har skadet sig selv, men insisterer på ikke at være selvmordstruet. Hvad skal jeg gøre?

Nogle mennesker skader sig selv af andre grunde end ønsket om selvmord. Det kan fx være for at lindre ubærlig smerte eller for ikke at opleve sig følelsesløs. Det kan være meget smertefuldt at overvære.

Opsummering af, hvad du skal gøre:

  • Hvis du tror, en person er selvmordstruet, så spørg ham eller hende.

  • Hvis personen siger ja, så lad ikke vedkommende være alene.

  • Sæt personen i forbindelse med professionel hjælp.

Gør dit bedste for den person, du prøver at hjælpe. Men husk, at på trods af førstehjælperes og andres forsøg på at hjælpe, er der stadig mennesker, der dør ved selvmord.

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883