Sådan hjælper du en person der skader sig selv

Lad personen vide, at du har bemærket sår og mærker, der tyder på selvskade. Undgå at udtrykke en stærk negativ reaktion på selvskaden, men tal roligt med personen om situationen.

undefinedNår du spørger til en persons selvskade, er det vigtigt, at du har tænkt over din egen sindstilstand, og at du er sikker på, at du er i stand til at håndtere personens svar.

Du skal forstå, at selvskade er en måde at håndtere svære følelser på, og at samtalens fokus derfor ikke skal være at stoppe selvskaden. I stedet bør du se på mulighederne for at lindre personens indre uro og smerte. Undlad at bagatellisere de følelser eller forhold, der har medført selvskaden. Straf ikke personen – specielt ikke ved at true med ikke at ville hjælpe.

Hvad gør jeg, hvis jeg er vidne til, at en person skader sig selv med vilje?

Hvis du har afbrudt eller overrasket en person midt i den selvskadende handling, så grib ind på en støttende og ikke-dømmende måde. Forhold dig roligt og undgå at virke chokeret eller vise vrede. Vis din omsorg for personens ve og vel. Spørg, om der er noget, du kan gøre for at lette smerten, og spørg, om personen har brug for at blive tilset af en læge.

Nødsituationer

Hvis personen har skadet sig selv ved at tage en overdosis eller ved at indtage noget giftigt, skal du ringe efter er en ambulance, fordi risikoen for død eller alvorlig skade er stor. At tage en overdosis er som regel et selvmordsforsøg, men kan i nogle tilfælde være en form for selvskade. Uanset hvad personens intentioner har været, skal man søge akut hjælp.

Hvis skaden er livstruende, skal du ringe efter en ambulance. Det gælder altid, hvis personen er konfus, desorienteret eller bevidstløs, eller hvis han eller hun bløder voldsomt.

Ved enhver form for selvskade bør du opfordre personen til at søge professionel hjælp. Selvskade er ikke en sygdom i sig selv, men er som regel et symptom på en psykisk lidelse eller på alvorlig psykisk smerte, som er behandlingskrævende. Sørg for, at personen ved, hvor han eller hun kan få professionel hjælp, men pres ikke vedkommende til at bruge den, hvis han eller hun ikke vil.

Hvordan kan jeg opretholde personens sikkerhed?

Opfordr personen til at tale med en, vedkommende har tillid til, næste gang han eller hun mærker trangen til at skade sig selv.

 

Gå tilbage til oversigten "yd psykisk førstehjælp"

Gå tilbage til oversigten over forskellige kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883