Misbrug

Misbrug ses ofte i forbindelse med andre psykiske lidelser og tilstande. Personer med angst eller depression vil ikke sjældent forsøge at medicinere sig selv med alkohol eller beroligende medicin. Cirka hver anden patient, der indlægges på psykiatrisk afdeling, har et misbrug af alkohol, medicin eller stoffer.

undefinedNår man ikke længere kan styre sit forbrug af fx alkohol eller kokain har man et misbrug. 

Det kan være svært at sætte grænsen mellem et normalforbrug og et overforbrug/misbrug af alkohol og sovemedicin. Derfor skal følgende tal tages med forbehold:

  • Langt de fleste misbrugere benytter alkohol. Ca. 140.000 mennesker er alkoholafhængige, mens der er omkring 30.000 stofmisbrugere i Danmark.

  • Flere end 100.000 personer er afhængige af beroligende medicin og sovemedicin.


Når man er afhængig, har man en ustoppelig trang til at skaffe sig og indtage stoffet igen og igen. Stoffet kommer efterhånden til at gå forud for alt andet, hvilket betyder, at personen tilsidesætter aftaler og samvær med andre og dagligdags forpligtelser.

Behandlingen af misbrugsproblemer afhænger af graden af problemet, af hvor motiveret personen er til forandring og af personens eventuelle andre fysiske og psykiske problemer. Hvis personen er afhængig af alkohol eller stoffer, er han eller hun nødt til at være ædru eller 'clean', før behandlingen kan begynde. Afholdenhed er dog ikke nok, men bør kombineres med andre former for behandling for at undgå tilbagefald. Det kræver mange livsstilsændringer at ændre en adfærd, der er forbundet med alkohol- eller stofmisbrug.

Misbrugsproblemer begynder typisk i ungdomsårene, så det er derfor meget vigtigt at gribe tidligt ind. Tidlig indgriben forebygger også mange af de skadelige langtidsvirkninger på personens fysiske helbred, sociale relationer, uddannelsesfremskridt, økonomiske status og udsigt til job. Det vil også mindske risikoen for at begå kriminalitet.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883