Misbrug: Professionel hjælp og støtte

Behandlingen af misbrugsproblemer afhænger af graden af problemet, af hvor motiveret personen er til forandring og af personens eventuelle andre fysiske og psykiske problemer.

undefinedDe behandlingstyper, der beskrives her, er kendt for at være virksomme for personer med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Hvis personen har et overforbrug, der kan ødelægge helbredet, så kan kortvarig rådgivning hos den praktiserende læge hjælpe personen til at mindske eller stoppe forbruget.

Hvis personen har lettere misbrugsproblemer kan det virke motiverende at indgå i en lidt længerevarende behandling. Denne form for hjælp varer som regel fire eller færre sessioner, hvor hver session varer fra et begrænset antal minutter til en time.

Lægen ser på, hvor omfattende personens forbrug er, giver information om helbredsrisikoen, råder personen til at trappe forbruget ned, diskuterer fordele og ulemper ved forandring og de forskellige muligheder der er for at ændre forholdene, motiverer personen til handling ved at lægge vægt på det personlige ansvar og holder øje med fremskridt. På denne måde benytter lægen sig af en empatisk tilgang i stedet for at bruge tvang.

For personer med et reelt misbrug

Hvis personen har et misbrug, må behandlingen sigte mod flere forskellige ting:

  • At overvinde fysiologisk afhængighed af alkohol eller stoffer.

  • At overvinde psykologisk afhængighed (dvs. at personen bruger alkohol eller stoffer til at håndtere angst, depression eller udfordringer i livet).

  • At overvinde de indgroede vaner (at personens sociale liv former sig omkring alkohol- eller stofindtagelse). En god behandling retter sig mod alle ovenstående punkter. Afhængigt af problemets art og alvor kan det involvere:

Håndtering af abstinenser

Hvis personen er afhængig af alkohol eller stoffer, er han eller hun nødt til at være ædru eller ‘clean’, før behandlingen kan begynde. Dette bør foregå under tilsyn af en professionel.

Afholdenhed er dog ikke nok, men bør kombineres med andre former for behandling for at undgå tilbagefald. Det kræver mange livsstilsændringer at ændre en adfærd, der er forbundet med alkohol- eller stofmisbrug.


Psykologisk behandling

Denne form for behandling inkluderer:

  • Kognitiv adfærdsterapi, der hjælper personen med at håndtere trangen og med at identificere og håndtere situationer, der kan medføre tilbagefald.

  • Motivationsterapi, som styrker personens motivation og evne til forandring.

Medicinsk behandling

Der findes forskellige former for medicin, der kan hjælpe personen med at lade være med at drikke eller tage stoffer. Det drejer sig om medicin, som reducerer trangen, antabus som giver en ubehagelig effekt, hvis man drikker, og medicin til behandling af eventuelt underliggende angst og depression. Ved stofmisbrug (opioider) kan det dreje sig om metadon som vedligeholdelsesbehandling. 

For personer med misbrug og samtidig psykisk sygdom

Personer med misbrug lider også ofte af anden psykisk sygdom. Misbruget kan være startet som en måde at håndtere følelsesmæssige vanskeligheder på. Det betyder, at det er vigtigt at behandle enhver anden form for psykisk lidelse, helst samtidig.

Vigtigheden af at gribe tidligt ind

Misbrugsproblemer begynder typisk i ungdomsårene, så det er det afgørende tidspunkt i forhold til tidlig indgriben. Der er evidens for, at unge menneskers hjerner er mere sårbare over for påvirkningen fra alkohol og stoffer, end ældre voksnes hjerner.

Brug af alkohol og stoffer i denne periode af livet kan påvirke udviklingen af hjernen og svække de kognitive evner. Tidlig indgriben forebygger også mange af de skadelige langtidsvirkninger på personens fysiske helbred, sociale relationer, uddannelsesfremskridt, økonomiske status og udsigt til job. Det vil også mindske risikoen for at begå kriminalitet.

Alvorlige kriser ved misbrug

De primære kriser, der er forbundet med misbrug:

  • Personen har alvorlige umiddelbare følger af alkoholmisbruget.

  • Personen har alvorlige umiddelbare følger af stofmisbruget.

  • Personen udviser aggressiv adfærd.

  • Personen har selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Alvorlige følger af alkoholmisbrug

Hvis personen har et omfattende forbrug af alkohol kan vedkommende opleve alvorlige umiddelbare følger af beruselsen såsom alkoholforgiftning eller abstinenser.

Alkoholrusen svækker personens tænkning og opførsel betydeligt. Når man er påvirket, kan man give sig i kast med risikable aktiviteter, såsom at have ubeskyttet sex, komme i skænderi eller slagsmål og køre bil. Man kan også have større risiko for at forsøge selvmord.

Alkoholforgiftning er en farlig grad af forgiftning, der kan medføre døden. Den mængde alkohol, der forårsager forgiftning, er forskellig fra person til person.

Abstinenser refererer til de ubehagelige symptomer, man oplever, når man holder op med at drikke eller drikker væsentligt mindre end sædvanligt. Det er ikke bare tømmermænd. Når de ikke behandles med medicin, kan abstinenser forårsage kramper.

Akutte følger af stofmisbrug

Hvis personen tager stoffer, kan han eller hun opleve akutte følger af stofrusen, overdosis, overophedning eller dehydrering. Stofrusen kan medføre svækkelse eller nødsituationer, personen kan fx få nedsat dømmekraft, indlade sig på risikofyldt adfærd eller blive aggressiv.

Følgevirkningen afhænger af typen og mængden af stoffet og varierer fra person til person. Det kan være svært at skelne mellem følgerne af forskellige stoffer. Ulovlige stoffer kan have uforudsigelige følger, eftersom de ikke fremstilles under kontrollerede forhold. Overdosis forekommer, når rusvirkningen medfører risiko for døden.

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883