Psykose

Psykose er en generel betegnelse for en tilstand, hvor man har svigtende realitetssans, og hvor ens tankegang, følelsesliv og adfærd er alvorligt forstyrret. Omkring 3 % af befolkningen har symptomer på skizofreni og beslægtede psykoser i løbet af et år.

undefinedSkizofreni er den sygdom, der hyppigst forbindes med psykose, men psykose kan også optræde i forbindelse med andre sygdomme, fx bipolar lidelse (maniodepressivitet), depression, misbrug og demens.

En psykose kan vende op og ned på et menneskes liv, og det kan være svært at opretholde forholdet til andre mennesker, at passe sit arbejde eller foretage de aktiviteter, man normalt foretager sig.

Her og nu er cirka 25.000 danskere ramt af skizofreni. Sygdommen bryder typisk ud, når man er mellem 15 og 30 år. Dobbelt så mange mænd som kvinder bliver indlagt med skizofreni. Skizofreni og beslægtede psykoser er mindre almindelige end andre psykiske sygdomme.

De mest almindelige symptomer på en påbegyndende psykose er:

  • Forandringer i personens følelsesliv: depression, angst, irritabilitet, mistro, afblegede eller på anden vis ændrede følelser, ændret appetit, manglende energi og motivation.

  • Forandret tænkning og sansning: problemer med koncentration og opmærksomhed, fornemmelse af at andre eller en selv har forandret sig eller opfører sig anderledes end hidtil, fornemmelse af at ens omverden har ændret sig, mærkelige eller bizarre ideer, usædvanlige sanseoplevelser, hvor lugte, lyde og farver enten opleves svagere eller mere intenst end tidligere.

  • Forandret adfærd: Søvnforstyrrelser, social isolation og tilbagetrækning, forringet evne til at udføre opgaver og være social.

Tidligere mente man, at skizofreni var en kronisk sygdom, man aldrig kunne slippe af med. I dag ved vi, at mange mennesker med skizofreni, der får den rigtige behandling, kan komme sig og få en udbytterig og tilfredsstillende tilværelse.

Hvis en person, der oplever psykoser ikke får hjælp, er der større risiko for, at personen udvikler en depression, ligesom risikoen for selvmord øges. Det er derfor yderst vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883