Stress

Stress er ikke en sygdom, men en naturlig reaktion på fysiske eller psykiske belastninger. Det er meget individuelt, hvornår man føler sig stresset, men hvis man igennem længere tid oplever, at der er ubalance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, man har, så får man symptomer på stress.

undefinedDe fleste mennesker kender til det at have travlt, være presset og at skulle leve op til høje krav. Det kan for de fleste mennesker have en positiv indvirkning, da den kortvarige stress kan fremme ens præstation og hukommelse fx i en eksamenssituation. Men hvis pres, forventninger eller en konkret fysisk eller psykisk belastning fortsætter over en længere periode, kan den blive en stor belastning for personen, og man kan blive ramt af langvarig stress.

Stress defineres som:

En tilstand i individet, der fysiologisk er karakteriseret ved energifrigivelse, og psykologisk er karakteriseret ved kombinationen af anspændthed og ulyst.

og

En sund og naturlig reaktion på en ubalance mellem de krav, der stilles til individet, og de resssourcer, individet har.

Stress er ikke en psykisk sygdom, men derimod kroppens naturlige reaktion, når en belastning overstiger de ressourcer, individet har og dermed har konsekvenser for personens velbefindende.

Alle mennesker kan rammes af stress.Hvis man ikke får hjælp i tide, kan stress føre til angst og depression og en række fysiske sygdomme. Det er svært at give præcise tal på relationen mellem stress og psykiske sygdomme, men undersøgelser viser, at der er en påfaldende sammenhæng mellem for tidlig død og arbejdsrelateret stress. Hvert år dør 14.000 danskere som følge af arbejdsrelateret stress, og det koster ca. 14 mia. om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet. Stress kan derfor have store menneskelige og socioøkonomiske konsekvenser. 

OBS: Stress indgår ikke i det australske program Mental Health First Aid, men i Psykiatrifondens kursus "Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen", som kombinerer MHFA-programmet med viden og handling i forhold til stress.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883