Stress: professionel hjælp og støtte

undefinedBehandling af stress

Når en person er ramt af stress og har brug for hjælp, er det første skridt at identificere og fjerne belastningen/stressoren – altså de faktorer, som medvirker til stressen. For mange er det nødvendigt at blive helt eller delvist sygemeldt fra arbejdet for at komme sig. Det er meget vigtigt, at den stressramte person får hvilet og restitueret kroppen. 

Medicinsk behandling

Stress behandles ikke med medicin. Har man udviklet anden sygdom, fx hjertekarsygdom eller depression, kan medicinsk behandling være nødvendig.

Hvem kan hjælpe i forbindelse med stress?

Arbejdsgiveren eller lederen kan hjælpe med at bringe mening og forudsigelighed ind i arbejdslivet. Det kan også være nødvendigt, at arbejdgiveren i en periode sænker krav og forventninger, også hvis belastningerne primært sker i privatlivet. Den praktiserende læge eller en psykolog kan være med til at skabe overblik over og rådgive om, hvordan personen nedbringer stressorer, og kan desuden hjælpe med en sygemelding, hvis det er nødvendigt. Familie og venner kan være vigtige sparringspartnere for den stressramte i samme proces og er vigtige støtter i en periode, hvor personen er sårbar.

 

Gå tilbage til oversigten over sygdomme og kriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883